Implementatie van de FlexScan en Beleidsscan in Kenia

Hoe gaan we om met de toenemende diversiteit in een omgeving met beperkte middelen? Een Keniaans antwoord.

Kenya2 1

26 juli 2021

Update

In fase 2 gaan we de beleidsscan overdragen aan Cheshire Disability Services. Dit gaan we doen met een coachingstraject door middel van een trainersopleiding en een coachingstraject.

6 maart 2020

Kenianen willen inclusief onderwijs voor iedereen. Daarom hebben het ministerie, 4 TVET-instellingen en Cheshire Disability Services, als reactie op de groeiende diversiteit in Keniaanse schoolinstellingen, samengewerkt om de flexibiliteit van de onderwijsinstellingen te vergroten. Hiervoor maakten zij gebruik van de Flexscan, een tool die een bewezen best practice is in de Nederlandse context, ontwikkeld door CINOP/ ECIO, en nu vertaald naar de Keniaanse context.  Met toepassing van de beleidscan wordt gewerkt aan de doorontwikkeling en implementatie van flexibel onderwijs. Het project wordt gefinancierd door het Liliane Fonds.

Groeiende diversiteit

Onlangs heeft de Keniaanse regering aangekondigd dat alle Kenianen toegang moeten hebben tot onderwijs, ongeacht eventuele belemmeringen die instituten of studenten zouden kunnen tegenkomen. Dit heeft geleid tot een tsunami van nieuwe studenten die alle hoeken en gaten van het systeem instromen. Instituten schieten als paddenstoelen uit de grond, in het hele land en met klassen tot 50 studenten. Wanneer de instroom van studenten toeneemt, betekent dit ook dat de mate van diversiteit in de klassen volgt. Er ontstaat een nieuwe uitdaging: hoe om te gaan met een toenemende mate van diversiteit in een omgeving met beperkte middelen?

Dit project mag niet mislukken. We hebben de plicht om inclusief onderwijs te creëren in Kenia, dus dit project mag niet falen.

Ministerie van Hoger Onderwijs Kenia

Flexibiliteit als antwoord

Het antwoord op deze uitdaging is flexibiliteit. Met flexibiliteit bedoelen we een onderwijsomgeving die steeds flexibeler wordt, zodat het zowel voor reguliere studenten als voor studenten met speciale behoeften geschikt is. Er zijn tal van aspecten die kunnen hinderen bij de toegang tot en het succesvol afronden van hun schoolcarrière.

Pilot

Tijdens een pilot kwamen twee particuliere en twee openbare TVET-instituten, Cheshire Disability Services (CDSK), en het Nationale Ministerie van Hoger Onderwijs een week lang samen voor een participatieve workshop. Hier werd een gemeenschappelijke taal voor inclusie gecreëerd, een gemeenschappelijk kader voor flexibiliteit, en hebben de deelnemers hun aandeel geleverd aan de ontwikkeling van een actieplan en een roadmap op instellingsniveau en op nationaal niveau voor het creëren van meer inclusief onderwijs en werkgelegenheid. De deelnemers bekeken het perspectief van hun onderwijsinstelling, het perspectief van verschillende studenten met speciale behoeften, en het perspectief van andere instituten. Dit droeg bij aan een gedeeld beeld, begrip van het probleem en een gemeenschappelijk doel om naartoe te werken.

We moeten niet naar de regering wijzen voor een gebrek aan beleid, en de regering moet niet naar de instituten wijzen voor een gebrek aan uitvoering. Want wie is immers de regering? De mensen zijn de regering! We kunnen bij de regering pleiten voor beleid als we verandering nodig hebben en we kunnen aandringen op een betere uitvoering.

De deelnemers als collectief

De contextualisering van de Flexscan

De uitdaging voor de Keniaanse pioniers was om de Flexscan eerst te contextualiseren naar de Keniaanse context. De Keniaanse situatie vraagt immers om andere aandachtsgebieden, zoals fysieke toegankelijkheid, erkenning van vooropleiding door een grote populatie Kenianen die zich alleen bezighouden met informeel onderwijs, loopbaanbegeleiding en coaching, en het rekening houden met andere doelgroepen zoals albinisme. Dit is anders dan de Nederlandse context die veel meer gericht is op persoonlijke leertrajecten en onzichtbare uitdagingen zoals het welzijn van studenten.

Cheshire Disability Services Kenia neemt het voortouw

Na een week hard werken, wordt de Flexscan nu gecontextualiseerd naar de Keniaanse context. CDSK neemt de teugels in handen en brengt de scan naar andere instituten om hem verder te contextualiseren en te itereren naar een definitieve versie. CDSK zal deze instituten adviseren over hoe zij hun onderwijs zodanig kunnen verbeteren dat het geschikt wordt voor elke student.

De Flexscan is een tool ontworpen door CINOP en de pilot workshop is gesponsord door Liliane Fonds.

Gerelateerde items

Professionaliseringsslag digitaal toegankelijk onderwijs | Hogeschool Utrecht

Studieproces in kaart met student journey | Hogeschool Utrecht

Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs