Nieuwe initiatieven in coronatijd: wat moeten we behouden?

 Terugblik | bijeenkomst 24 februari 2021 – thema Onderwijs

drie studenten met laptop op schoot

05 maart 2021

Wat zijn de positieve effecten van online onderwijs? Hoe kunnen we deze behouden wanneer de corona-maatregelen worden afgebouwd? Deze vragen stonden centraal tijdens de online bijeenkomst, georganiseerd vanuit het project Niets Over Ons Zonder Ons door de Alliantie. Een bijeenkomst met veel ervaringsdeskundigen evenals medewerkers van het Ministerie van Gezondheid, Welzijn & Sport, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en Ieder(in). Ervaringsdeskundige Ellen van Veen, die namens ECIO aanwezig was voor het opdoen van inspiratie, doet verslag.

Host Deborah Cameron zorgde voor een positieve sfeer waardoor de aanwezigen op hun gemak werden gesteld om openhartig te zijn.

Voordelen en verbeterpunten online onderwijs

Voorheen leek het moeilijk voor onderwijsinstellingen om alternatieven voor fysiek onderwijs te vinden voor studenten met een beperking omwille van privacy of techniek. Door de coronamaatregelen zijn de onderwijsinstellingen genoodzaakt om onderwijs online aan te bieden. Dit brengt voor- en nadelen met zich mee. Het grote voordeel van online onderwijs is, volgens een student met een fysieke beperking, dat ze veel meer vakken kan volgen. Online lessen volgen kost haar minder energie omdat ze niet hoeft te reizen naar de universiteit en niet meer de ogen van anderen op haar gericht voelt. Een verbeterpunt zou zijn dat de lessen ook opgenomen worden, zodat studenten de mogelijkheid hebben om de lessen in delen terug te kijken. Dit wordt vaak nog niet gedaan omdat de privacy van de leraren en studenten gewaarborgd moet worden. Als oplossing hiervoor wordt voorgesteld om de student een verklaring te laten ondertekenen waarin aan wordt gegeven dat de opnames niet doorgestuurd zullen worden naar derden. Ook een student met een auditieve beperking deelt haar ervaring. Ze vertelt dat het online lastiger is om te communiceren met haar tolk aangezien deze nu alleen in 2D zichtbaar is. Hiertegenover staat dat er nu meer tolken beschikbaar zijn omdat zij online makkelijker aanwezig kunnen zijn.

Fysieke en digitale toegankelijkheid

De Radboud Universiteit heeft aangekondigd dat ze online onderwijs beschikbaar zullen houden voor studenten met een beperking en internationale studenten die niet in Nederland wonen. De ervaringsdeskundigen zijn hier erg blij mee. Tijdens de discussie over wat men wil behouden van de initiatieven tijdens de coronatijd komt dan ook naar voren dat onderwijs een hybride vorm zou moeten krijgen waarbij zowel fysiek als online onderwijs mogelijk is. Hierbij mag de onderwijsinstelling online onderwijs niet als excuus gebruiken om niet te werken aan de toegankelijkheid van het onderwijs en de onderwijsinstelling. Een instelling zou niet een student mogen verplichten om juist alles online te volgen zodat gebouwen en faciliteiten niet toegankelijk gemaakt hoeven te worden. Uiteindelijk moet nog altijd geluisterd worden naar de behoefte van de student.

Meer informatie over inclusief onderwijs

Wil je meer weten over het vormgeven van toegankelijk onderwijs? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag hierover met je in gesprek.

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

‘Zoeken van de balans in denken en doen en helpen vanuit de creatieve slag’

Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets

‘Trek je mond open en blijf dat doen. Laat jezelf zien!’