Hogeschool Leiden committeert zich aan het VN-verdrag

man met bruin colbert in rode stoel ondertekent intentieverklaring op achtergrond afbeelding met fietsen die buiten staan

21 juni 2021

Hogeschool Leiden ondertekende vandaag de intentieverklaring van het VN-verdrag. Hiermee onderstrepen zij het belang van inclusief onderwijs en het commitment van het leiderschap van de hogeschool. De hogeschool sluit aan bij de groeiende groep van hoger onderwijsinstellingen die, met de werkgroep VN-verdrag, werk maken van het VN-verdrag. ECIO ondersteunt de werkgroep met specialistische kennis waarmee gezamenlijk wordt voortgebouwd op het verduurzamen van inclusief onderwijs.

“We zijn een leergemeenschap waar iedereen er toe doet en iedereen aan bijdraagt” – Joeri van den Steenhoven, lid CvB Hogeschool Leiden

Diversiteitspanel voor meer aandacht voor minderheidsgroepen

Jace Ravensburg is rolstoelafhankelijk en heeft onlangs het diversiteitspanel opgezet. Een panel met zowel studenten als medewerkers die zich inzetten voor meer aandacht voor beleidsvoering rondom diversiteit. Met deze samenwerking, als een soort van klankbordgroep en denktank, willen ze met verbinding, tussen al bestaande organen binnen de hogeschool, een netwerk creëren waarin meer aandacht komt voor minderheidsgroepen, waaronder studenten met een functiebeperking en LHBT’ers. “De ondertekening van de intentieverklaring van het VN-verdrag draagt hieraan bij”, aldus Ravensburg.

Lectoraat Diversiteit

“Er zijn allerlei activiteiten die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat je de inclusieve hogeschool bent, die je ook wilt zijn. Zoals mogelijke aanpassingen van gebouwen, het curriculum, het onderwijsprogramma en deskundigheidsbevordering”, aldus Van den Steenhoven. Lector Saniye Çelik vertelt dat recentelijk, vanuit het Lectoraat Diversiteit, een verkenning is uitgevoerd rondom inclusie en diversiteit. Hiermee zijn de punten voor een betere toegankelijkheid inzichtelijk gemaakt. Binnen het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren verricht en begeleidt Çelik praktijkgericht en interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van Diversiteit en transparantie en Diversiteit en rechtvaardigheid.

“Het is belangrijk dat mensen zich in de werk- en leercontext veilig, aangenaam en gewaardeerd  voelen en erbij mogen horen. Werk maken van het VN-verdrag draagt bij aan meer leren en betere kwaliteit van het onderwijs” – Lector Saniye Çelik, Lectoraat Diversiteit

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

ECIO streeft ernaar dat alle ho-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Gerelateerde items

Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

De verschillende rollen van het College voor de Rechten van de Mens inzake het VN-verdrag handicap

Perspectief ministeries OCW en VWS op inclusief hoger onderwijs

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?