H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres ECIO

06 december 2018

H.K.H. Prinses Laurentien hield tijdens de openingsspeech op het goed bezochte (190 deelnemers) internationale tweedaagse congres van Expertisecentrum inclusief onderwijs op 19 november jl. een pleidooi voor toegankelijker hoger onderwijs en een inclusieve maatschappij. Ook ging zij in gesprek met studenten over wat het voor hen betekent om te studeren met een functiebeperking. Op maandag 19 november stond de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in het hoger onderwijs centraal. Dinsdag 20 november was er vooral aandacht voor studentenwelzijn.

Keynotespreker prof. Jenny Goldschmidt (Mensenrechten) nam het publiek op 19 november mee op weg naar inclusief onderwijs. Tijdens een paneldiscussie gingen studenten in gesprek met bestuurders, OCW en politiek. Bestuurders van vier hoger onderwijsinstellingen tekenden een intentieverklaring voor de implementatie van het VN-verdrag: Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Eerder tekenden TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool en Universiteit Leiden deze verklaring al. Ze maken samen met ECIO plannen van aanpak voor toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs.
Dinsdag 20 november was er vooral aandacht voor studentenwelzijn. Leander Westerbeek van Eerten liet aan de hand van eigen ervaringen zien wat het is om autisme te hebben en hoe de maatschappij dat framet. Sharon Flynn van NUI Galway (Ierland) presenteerde hoe haar universiteit werkt aan inclusief onderwijzen.

Tijdens het congres werd tevens bekend gemaakt dat Marian de Groot haar coördinerende taken per 1 januari 2019 overdraagt aan Judith Jansen die al jaren werkzaam is bij ECIO. Paul Zevenbergen van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie NVAO en lid van de adviesgroep van ECIO nam het woord om Marian te bedanken voor inzet de afgelopen jaren. Hij eindigde zijn speech met de volgende woorden: “Your drive is to provide young talent with opportunities to develop themselves, to grow, to achieve their ambitions. That is not only important from the economic point of view, but also a question of civilisation.”

ECIO blikt terug op een geslaagd congres!

Gerelateerde artikelen

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho