NSE 2019 | Goede voorlichting en digitale toegankelijkheid hard nodig voor studenten met een functiebeperking, juist nu!

lachend meisje met bril en staart buiten op houten bank met pen en bloknote in de hand

16 juni 2020

Studenten moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een stimulerende leeromgeving. Zo’n 91.000 studenten van universiteiten gaven met de Nationale Studenten Enquête 2019 hun mening over hun opleiding. Van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die jaarlijks wordt uitgezet onder studenten in het hoger onderwijs, zijn nu alleen gegevens van de universiteiten beschikbaar. De enquête is uitgevoerd in opdracht van Studiekeuze123.

ECIO analyseerde de antwoorden van vragen over voorzieningen en begeleiding van de studenten met een functiebeperking. Uit deze analyse blijkt dat bijna 10% van de studenten een belemmering door een functiebeperking ervaart. Opvallend was de behoefte aan betere voorlichting en digitale toegankelijkheid. Ook nu, tijdens de coronacrisis zijn deze mede bepalend voor het studiesucces van de student. Zij ervaren nu extra belemmeringen bovenop hun ervaren belemmeringen in het reguliere onderwijs. Een prioriteit voor onderwijsinstellingen om direct aan de slag gaan met het optimaliseren van toegankelijk en inclusief onderwijs.

Respondenten

De enquête is ingevuld door 91.184 studenten, afkomstig van 16 universiteiten. Bijna 12% (10.699) van de respondenten gaf aan een functiebeperking te hebben. 8.846 van deze respondenten gaven aan dat zij met hun functiebeperking een belemmering ervaren.

Mate van belemmering door functiebeperking

In de analyse wordt de mate van belemmeringen van 30 functiebeperkingen weergegeven. Vervolgens zijn deze 30 belemmeringen samengevoegd in zeven categorieën, voor een vergelijk van bachelor- en masterstudenten. De respondenten vertegenwoordigen 10 opleidingssectoren. In het WO zijn psychische aandoeningen en chronische ziekten de meest voorkomende functiebeperkingen. Uit de analyse van type functiebeperking en de opleidingssector blijkt dat er hier geen duidelijke correlatie is.

Tevredenheid: facilitering studeren met een functiebeperking

De respondenten met een functiebeperking hebben op tien verschillende punten aangegeven hoe hun universiteit het studeren met een functiebeperking faciliteert. De studenten zijn het meest tevreden over de geschiktheid van de gebouwen en het minste over de voorlichting voor studeren met een functiebeperking.

* Bekijk de onderstaande interactieve tabellen op je desktop, of direct in het Tableau.

Trendanalyse tevredenheid

Voor het onderzoeken van de trends zijn de scores van 2019 vergeleken met die van 2017 en 2018 van de bachelor- en masterstudenten.

  • Bij de bachelorstudenten is een lichte positieve trend te zien bij ‘geschiktheid gebouwen’, ‘begrip medestudenten’, ‘digitale toegankelijkheid’ en ‘begeleiding’. Binnen het onderdeel ‘Aanpassing onderwijs’ is de tevredenheid dit jaar gedaald ten opzichte van 2017 en 2018.
  • Bij de masterstudenten zien we een sterk opwaartse trend voor de tevredenheid over ‘begeleiding’, maar ook een significante neerwaartse trend voor de tevredenheid van de ‘digitale toegankelijkheid’.
  • Een gemiddelde tevredenheidsanalyse van bachelor- en masterstudenten per type aandoening laat lichte opwaartse trends zien voor ADHD, Dyslexie en Dyscalculie, en psychische aandoeningen. Zorgelijker is dat er voor fysieke aandoeningen een duidelijk neerwaartse trend is te onderscheiden. Daarnaast zijn studenten met een psychische aandoening het minst tevreden.
  • De tevredenheidsscores zijn ook uitgewerkt per instelling, met een vergelijk tussen bachelor- en masterstudenten.
Meer weten, download dan het analyserapport van ECIO, lees het persbericht of bekijk de gegevens voor je eigen instelling via ons tableau.

Expertise vergroten

ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs ondersteunt onderwijsprofessionals met handreikingen, instrumenten, studiedagen, workshops en maatwerktrainingen. Kijk hier voor het volledige aanbod.

Gerelateerde items

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking