Global Accessibility Awareness Day

rolstoel voor een stenen trap

20 mei 2021

Elke derde donderdag in mei staat in het teken van de Global Accessibility Awareness Day (GAAD). Dit jaar valt de bewustmakingsdag op 20 mei. Deze dag is gericht op digitale toegang en inclusie voor de meer dan een miljard mensen op de wereld met een beperking. In Nederland werkt ECIO aan de bewustwording van het belang van digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs en het mbo.

Digitale toegankelijkheid maakt voor een grote groep studenten het verschil om wel of niet te kunnen studeren en hun studie op tijd te kunnen afronden. Ruim 30% van de studenten heeft een functiebeperking, een derde ervaart hierdoor belemmeringen. Hoe houd je rekening met deze studenten die met hun functiebeperking documenten niet digitaal kunnen lezen en video’s niet kunnen zien? En wat als studenten geen geluid kunnen horen? Hoe houd je hier rekening mee met online en offline onderwijs en toetsen? En hoe zit het met de plicht van onderwijsinstelling om te zorgen voor digitale toegankelijkheid?

Ondersteuning bij digitale toegankelijkheid

ECIO helpt onderwijsinstellingen bij de bewustwording van het belang van digitale toegankelijkheid en bij de verbetering ervan. Ook heeft ECIO in 2020 het Netwerk digitale toegankelijkheid ho en mbo opgezet. Dit is een netwerk voor onderwijsinstellingen voor het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten. De volgende bijeenkomst is op 8 juli 2021. Deelname is gratis.

Handreikingen voor digitale toegankelijkheid

Wil je meer weten over het inrichten van digitaal toegankelijk onderwijs? Op de website vind je verschillende factsheets, handreikingen en inspiratiemateriaal.

Gerelateerde items

Handreiking | Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan?

Behoud online onderwijs belangrijk voor studenten met een functiebeperking

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking