GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Hoe hebben zij dit aangepakt? We blikken terug en kijken vooruit

Verschillende kinderen in een klaslokaal

27 september 2021

Met het project ‘Aan de slag als GeestKracht-school!’ werken we aan het doorbreken van taboe en stigma rondom psychische problematiek in het mbo. Preventie van psychische problemen onder mbo-studenten staat hierbij centraal: het onderwijs als sleutel voor verandering. Dit doen we door niet over, maar mét jongeren te praten over een concrete aanpak. Het project, met subsidie van FNO, loopt inmiddels zes maanden en vandaag maken we de balans op: hoe zijn de GeestKracht-scholen het afgelopen half jaar van start gegaan en gaan ze in de toekomst verder?

6 mensen staan in een kring voor een powerpointpresentatie

Wat is de Geestkracht-aanpak?

Met de aanpak richten we ons op  twee sporen. We focussen op directe impact op school én daarbuiten. Daarvoor begeleidt ECIO zes mbo-scholen als GeestKracht-school.

Spoor 1: Zelf leren als GeestKracht-school

Afgelopen maart zijn Albeda (Rotterdam) en Rijn IJssel (Arnhem) gestart. Vanaf september zal ook Graafschap College (Doetinchem) aansluiten. In het tweede projectjaar starten drie nieuwe GeestKracht-Scholen. Samen met de mbo-studenten (de GeestKracht-ambassadeurs) werken we aan ideeën om psychische problemen bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

Spoor 2: GeestKracht-scholen inspireren andere scholen

Niet alleen op de GeestKracht-scholen zelf wordt verschil gemaakt als het gaat om mentale gezondheid, maar ook op regionaal en landelijk niveau. De deelnemende scholen delen twee keer per jaar hun ideeën, kennis en ervaring met andere mbo-scholen. De jongeren, GeestKracht-ambassadeurs, gaan mee op pad en vertellen over hun aanpak. ECIO bundelt de ideeën van de GeestKracht-scholen en vraagt hiervoor aandacht in de media en politiek.

Wat zijn de eerste opbrengsten van de GeestKracht-scholen?

De GeestKracht-scholen Albeda en Rijn IJssel hebben de afgelopen tijd hard gewerkt. Beide scholen zijn begonnen met het opstellen van een planning en maatwerkplan voor de komende twee jaar. Ze hebben afspraken gemaakt over de kick-offbijeenkomst en de aanpak om studenten te werven. Rijn IJssel ontworp hiervoor een speciale studentenflyer, benaderden de studenten in de klas en bieden een programma aan naast de opleiding. Albeda maakte het GeestKracht-project onderdeel van een stage-programma.

aantekening van de bijeenkomst

Voordat de GeestKracht-ambassadeurs zijn gestart met het bedenken van oplossingen gingen ze in gesprek met hun medestudenten. Hiervoor bezochten zij de klassen en namen ze vragenlijsten af. Met vragen als ‘Welke problemen spelen onder mbo-jongeren? Hoe kan de school hieraan bijdragen en wat helpt? zijn indrukwekkende gesprekken gevoerd.

” Ik wil psychische klachten bespreekbaar maken in klassen maar ik weet niet of iedereen dit wel wil.  Er zijn twee deuren: degene zelf die er over spreekt en wij omdat we laagdrempelig zijn”.

Studenten gaven aan soms eenzaam te zijn in de coronatijd, soms flinke schooldruk te ervaren, maar zich ook niet altijd veilig te voelen buiten de school bijvoorbeeld door straatintimidatie. Het voeren van deze gesprekken is niet altijd gemakkelijk. De GeestKracht-ambassadeurs hebben hiervoor verschillende trainingen en workshops van professionals gekregen. Bij Rijn IJssel gaf 113 Zelfmoordpreventie bijvoorbeeld een training over hoe je moeilijke gesprekken kan voeren. Maar ook workshops over het herkennen van stress en het ontwikkelen van veerkracht stonden bij beide scholen op de planning. Tijdens de bijeenkomsten was niet alleen ruimte voor goede gesprekken, maar ook voor een hapje, drankje en gezelligheid onderling.

” Het project is geslaagd als iedereen weet dat het niet erg is dat je een keertje in de put zit. Je hoeft niet alles op tafel te leggen maar het delen en er over praten is al oké”.

De studenten op beide scholen gaan vanaf september verder met het ontwerpen van oplossingen om psychische problematieken meer bespreekbaar te maken. Zo willen studenten starten met een podcast, een studiehuiskamer ontwikkelen en een informatiepunt oprichten.

” In het begin was het even zoeken maar het project GeestKracht wordt voor mij nu steeds duidelijker. Ik vind het heel fijn dat ik mee mag doen en ook voor mijn medestudenten iets kan betekenen”.

Samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en JOBmbo

Binnen het project werken we actief samen met organisaties als JOBmbo en 113 Zelfmoordpreventie. Zij zijn onderdeel van de stuurgroep en geven advies over de richting van het project. 113 Zelfmoodpreventie verzorgt workshops op de GeestKracht-scholen. Met JOBmbo werken we samen om de aandacht voor psychische problemen meer op de agenda te krijgen.

Word jij ook een GeestKracht-school?

Ben jij ook enthousiast geworden om aan de slag te gaan als GeestKracht-school? Goed nieuws! Er kunnen nog een paar mbo-scholen deelnemen aan het project. Deelname aan het project is gratis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de ECIO-contactpersonen hieronder.

Doe mee en lever als school een bijdrage aan de mentale gezondheid van je studenten!

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho

Maak werk van inclusief onderwijs met Nationaal Programma Onderwijs

Annual International Student Survey 2021 | mentaal welzijn uitgelicht

Mentaal welzijn i.r.t. het brein | bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho

Rapport De Staat van het Onderwijs 2021 | welzijn van studenten staat onder druk