Interactieve benchmarktool voor genderinclusiviteit in ontwikkeling | geef je feedback!

25 mei 2020

Zes Europese partners (Verenigd Koninkrijk, Finland, Bulgarije, Italië, Slovenië en Cyprus) werken binnen het project Gender+ samen aan de ontwikkeling van bestuurs- en benchmarkinstrumenten om de genderinclusiviteit binnen beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren. Gender+ is een tweejarig strategisch partnerschapproject en wordt gesubsidieerd door het Europese programma Erasmus+. Geef je feedback voor het optimaliseren van het interactieve evaluatie-instrument. Een instrument voor beroepsonderwijsinstellingen om hun huidige genderbeleid te benchmarken.

Oproep: feedback voor Gender Footprint Benchmarking Tool

Ben je als onderwijsprofessional of loopbaanadviseur betrokken bij genderinclusiviteit? Doe dan mee en geef je feedback. De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt voor het interactieve evaluatie-instrument. Een tool voor beroepsonderwijsinstellingen om hun huidige genderbeleid te benchmarken. Het benadrukt gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt (bijvoorbeeld welke institutionele veranderingen/opleiding nodig zijn). De resultaten van dit instrument brengen ook het handvest Gender+ in kaart en laten een onderwijsinstelling zien in hoeverre zij aan de minimumeisen voldoet.

Handvest Gender+

Het handvest is een hulpmiddel voor het beoordelen en bijhouden van verbeteringen voor genderinclusiviteit. Organisaties die hoog scoren komen dan in aanmerking voor een kwaliteitskeurmerk Gender+. Ook een competentieprofiel en middelen die deze activiteiten ondersteunen, worden ontwikkeld.

Gender+ eBook

Het eBook is een verzameling van best practices voor het bevorderen genderinclusie. De  voorbeelden zijn afkomstig uit zowel Europa als daarbuiten. Het is een praktisch hulpmiddel voor het opzetten van genderinclusiviteit rondom beleid, initiatieven en opleidingen. En is bedoeld voor onderwijsprofessionals en beleidsmedewerkers in het onderwijs.