ECIO trekt aan de bel: stevigere en integrale aanpak nodig voor studenten met extra ondersteuningsvraag

Persbericht 4 november-2019

5 studenten aan tafel aan het werk

04 november 2019

Zo’n dertig procent van alle studenten in Nederland in het hoger onderwijs heeft te kampen met bijzondere omstandigheden als een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, mantelzorgtaken of jong ouderschap. Voor een derde van hen is dit zelfs belemmerend voor de studie. Dat is een heel grote groep studenten, die de laatste jaren zelfs gegroeid is. Er gebeurt al veel op onderwijsinstellingen, maar deze studenten hebben nog meer nodig dan brede toegankelijkheid van voorzieningen in het onderwijs. Vandaag roept ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, op voor een nog stevigere en integrale aanpak gericht op àlle studenten met een ondersteuningsvraag. Cruciaal om verdere achterstand en uitval te voorkomen.

Uit de Monitor Beleidsmaatregelen 2018-2019 van OCW bleek eerder al dat de ervaren belemmeringen als gevolg van een functiebeperking in de categorie dyslexie, psychische aandoeningen en ADHD in het hoger onderwijs dalen, van 14% naar 10%. De initiatieven van de afgelopen jaren werpen daar dus zeker hun vruchten af. Tegelijkertijd blijkt dat de maatregelen die bij deze groep studenten wel werken, niet genoeg zijn voor een groeiende groep studenten met andere hulpvragen. Een groep die baat heeft bij meer flexibiliteit, en bij andere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat zij een chronische ziekte hebben, jonge ouders zijn of mantelzorger. Voor die jongeren zijn alleen extra tijd bij examens en betere toegankelijkheid niet meer genoeg.

Groeiende groep studenten met andere hulpvragen

ECIO herkent deze problematieken vanuit de dagelijkse praktijk en roept op tot nog meer bewustzijn en een stevigere en integrale aanpak van alle betrokken partijen. Judith Jansen, programmadirecteur ECIO (Expertisecentrum inclusief onderwijs, voorheen Expertisecentrum handicap + studie): “Wij zien gelukkig al ontzettend veel mooie initiatieven in het hoger onderwijs. En werken we bijvoorbeeld binnen een landelijke werkgroep aan de gezamenlijke ambitie studentenwelzijn. Tegelijkertijd zien we dat deze studenten meer nodig hebben dan brede toegankelijkheid. Ook goede informatievoorziening over de extra mogelijkheden is cruciaal, vooraf en tijdens de studie. Evenals flexibiliteit in curricula en van toetsing en examinering, persoonlijk advies en professionele begeleiding vanuit de opleiding. Met meer aandacht hiervoor en een integrale aanpak kunnen veel meer studenten zonder belemmeringen hun studie afronden. En uiteindelijk doorstromen naar een baan die bij hen past.”

Forse stijging achterstand en uitval

Het aantal studenten met een functiebeperking, mantelzorgers of jonge ouders dat belemmeringen ervaart in de studie is gestegen van 23% naar 29%. Zo voelt bijna 50% van de jonge ouders en ruim 25% van de mantelzorgers zich ernstig beperkt in studietijd. De monitor beleidsmaatregelen laat ook een forse stijging zien in achterstand en uitval van studenten met een extra ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs. Studenten met een ondersteuningsvraag hebben vaker dan reguliere studenten een studieachterstand (44% vs. 28%). Ook hebben zij minder vaak een bijbaan tijdens hun studie.

Maatschappelijke impact van chronische aandoeningen

Uit een ander recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, over de omvang en maatschappelijke impact van chronische aandoeningen bij kinderen en jongeren in Nederland, blijkt dat ruim 1,3 miljoen jongeren tussen de 0-25 jaar een chronische aandoening heeft. Ook in dit onderzoek geeft ruim 1 op de 3 kinderen en jongeren met een chronische aandoening aan meer hulp of hulpmiddelen te willen op school of in de studie. Kortom, er is werk aan de winkel.

Flexibiliteit van het onderwijs en examinering, informatievoorziening en advies implementatie VN Verdrag

ECIO nam het initiatief om hogescholen en universiteiten een intentieverklaring te laten ondertekenen. De onderwijsinstellingen werken dan vanuit een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen binnen de eigen instelling aan de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Jansen: “Sinds januari 2018 hebben al elf hogescholen en universiteiten de intentieverklaring ondertekend en daarmee aangegeven dat zij stevig inzetten op verbetering en inclusie. Dit is een goed begin; we zijn blij met alle onderwijsinstellingen die al werk maken van inclusief onderwijs. Recent hebben onder andere Tilburg University, Fontys Hogescholen en Erasmus Universiteit ondertekend. En ik roep ook andere onderwijsinstellingen op om in actie te komen en hun kennis op dit terrein met elkaar te delen. Zodat àlle studenten in Nederland gelijke kansen krijgen en kunnen leren zonder belemmeringen.”

Expertisecentrum handicap + studie voortaan ECIO

Expertisecentrum handicap + studie heeft sinds kort een nieuwe naam: ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs. Die nieuwe naam is de oplossingsrichting voor de groeiende groep studenten met uiteenlopende ondersteuningsvragen in het ho en mbo: namelijk inclusief en toegankelijk onderwijs. Voor iedereen, zonder belemmeringen.

Gerelateerde artikelen

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag