ECIO lanceert online community voor ervaringsdeskundige studenten

jongeren naast elkaar met tekstwolkjes in rechterhand opgestoken

10 mei 2021

Vandaag lanceert ECIO een online community voor studenten met een beperking of ondersteuningsvraag. Onder het motto ‘je staat er niet alleen voor’ wil ECIO een platform bieden aan studenten om tips, ervaringen en activiteiten met elkaar te delen. Naast dat de besloten LinkedIn groep is bedoeld voor ervaringsdeskundige studenten, vormt het een onderlinge plek voor studentenplatforms, voor en door studenten met een functiebeperking binnen de hogeschool of universiteit. Tot slot wil ECIO meer ervaringsdeskundigheid betrekken in haar activiteiten gericht op onderwijsprofessionals. Help als hogeschool of universiteit mee en attendeer je studenten op deze community!

‘Je staat er niet alleen voor’

Studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag kunnen tijdens de studie tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld als ze moeilijkheden ervaren bij een sollicitatie voor een stage of het aanvragen van voorzieningen bij een toets. Via de LinkedIngroep kunnen zij deze  belemmeringen met gelijkgestemden bespreken en profiteren van elkaars ervaringen.

Landelijke plek voor lokale studentenplatforms voor en door studenten met een beperking

Daarnaast is de community bedoeld voor studentenplatforms voor en door studenten met een functiebeperking of enthousiaste studenten die een dergelijk platform willen opstarten. Zij kunnen hun vragen en ervaringen onderling uitwisselen, zodat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Ze kunnen elkaar helpen met vragen als: hoe start ik een platform op? Welke activiteiten kunnen behulpzaam zijn voor andere studenten met een beperking? In de online community kan onderling kennis worden gedeeld tussen de studentenplatforms zodat ze elkaar kunnen helpen hun positie voor studenten met een beperking te versterken. Benieuwd naar welke studentenplatforms er op dit moment actief zijn binnen de verschillende hogescholen en universiteiten? Bekijk hier het overzicht.

Inzet ervaringsdeskundigen als kennisexperts voor inclusiever onderwijs

Tijdens bijeenkomsten en studiedagen deelt ECIO naast kennis ook ervaringen van de studenten zélf over hoe het onderwijs nog inclusiever kan. Ook wordt hun expertise ingezet bij het uitbrengen van specifieke handreikingen voor ondersteuning bij studeren met een functiebeperking of ondersteuningsvraag. Hiervoor zal ECIO oproepen in de community plaatsen voor studenten om aan te sluiten wanneer zij aan het woord willen komen of expertise willen delen. Zo krijgen meer studenten de kans  inbreng te geven. ECIO neemt bij alle activiteiten ervaringsdeskundigheid als uitgangspunt. ECIO kan hierbij ook andere onderwijsinstellingen in contact brengen met de ervaringsdeskundige studenten. Help jij als hogeschool of universiteit mee om je studenten op deze online community te attenderen?

Gerelateerde items

Medezeggenschap: wat kun je als student doen voor meer inclusief onderwijs?

Buddyprogramma met individuele begeleiding van studenten met een functiebeperking