ECIO lanceert landelijke Kennisbank Studentenwelzijn

ID: kennisbankstudentenwelzijn.nl met daaronder vijf illustraties naast elkaar: laptop, boek, zittend persoon, hersenen, geel hart. Daaronder zijn met illustraties de thema's weergegeven: beleid, onderzoek, toerusting staf, preventie, overgang-transitie, begeleiding, samenwerking, vroege interventie

13 januari 2022

Vandaag lanceert het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) een landelijk kennisplatform voor hogescholen en universiteiten die aan studentenwelzijn willen werken: kennisbankstudentenwelzijn.nl. Grootschalig onderzoek, dat recentelijk is gepubliceerd, toont aan dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart zoals angst en somberheid. Ook ervaren veel studenten eenzaamheid (80%), prestatiedruk (71%) en slaapproblemen (41%). Hoewel de zorgen rondom toenemende psychische klachten bij studenten al langer bestaan, is aandacht voor het welzijn van studenten extra urgent vanwege de invloed van de coronacrisis. De kennisbank heeft als doel om hogescholen en universiteiten die willen werken aan studentenwelzijn te ondersteunen met inspiratie, tips en kennis. Het centrale platform verzamelt beschikbare onderzoeken, tools en bestaande praktijkvoorbeelden uit het onderwijs en biedt een landelijk overzicht. De kennisbank is primair ontwikkeld voor het hoger onderwijs, maar ook vanuit andere onderwijssectoren zoals het mbo, primair- of voortgezet onderwijs kan je met de kennisbank inspiratie opdoen rondom studentenwelzijn.

Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn: de centrale plek voor informatie

De kennisbank vormt als database een centraal overzicht van alle beschikbare initiatieven en onderzoeken rondom studentenwelzijn. Hiermee worden bestaande praktijkvoorbeelden, beschikbaar onderzoek en losse welzijnsinitiatieven aan elkaar verbonden. De thematische insteek van de kennisbank is gebaseerd op het StepChangemodel: een internationaal raamwerk voor de inbedding van mentaal welzijn in het onderwijs. De initiatieven zijn gecategoriseerd op thema, bijvoorbeeld beleid en preventie. Daarnaast is het mogelijk om te filteren op inhoudelijke onderwerpen zoals: psychische klachten, sociale binding, mentale weerbaarheid/veerkracht, stress/prestatiedruk, suïcidepreventie, LGBTQIA2S+ en financiële problemen. Tot slot is het mogelijk om de items te categoriseren op het soort initiatief. Hiermee kan je specifiek op zoek naar een overzicht in beschikbare onderzoeken, handreikingen of (internationale) praktijkvoorbeelden.

de thema's beeldend weergegeven: beleid, onderzoek, toerusting staf, preventie, overgang-transiei, begeleiding, samenwerking, vroege interventie aan de uiteinden van de vier lijnen die elkaar in het midden kruisen
Bron: StepChangemodel (Universities UK)

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

De landelijke kennisbank is opgericht met hulp en op aanvraag van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs. Dit netwerk, opgericht in 2018, telt ruim 900 leden vanuit hogescholen, universiteiten en welzijnsorganisaties. Het netwerk komt meermaals per jaar bijeen waar praktijkvoorbeelden worden uitgelicht en inspirerende sprekers te gast zijn. Ter ondersteuning van het netwerk bestaat er ook een online community. Tevens bieden we masterclasses aan. Vanaf vandaag wordt de landelijke kennisbank hier aan toegevoegd die helpt inspireren en overzicht schept in de landelijk beschikbare praktijkvoorbeelden. De inhoud van de kennisbank is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Bouw mee aan een landelijk kennisoverzicht!

Wij roepen hierbij hoger onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties op om initiatieven te blijven delen via de Kennisbankstudentenwelzijn.nl.