ECIO Frank Award: de nominaties 2019 zijn bekend!

18 november 2019

Studenten met een extra ondersteuningsbehoefte (studenten +) leveren dagelijks extra inspanning, motivatie en werk. Met de ECIO Frank Award wil Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) deze extra inspanning erkennen en waarderen. In het bijzonder wanneer deze studenten zich inzetten voor hun medestudenten of een directe bijdrage leveren aan de inclusiviteit op hun hogeschool of universiteit. Vol trots presenteren we hier de studenten die genomineerd zijn om kans te maken op deze prijs. Op 2 december wordt de allereerste ECIO Frank Award uitgereikt en wordt bekend wie de winnaars zijn.

De volgende studenten zijn genomineerd. Er zijn twee studenten genomineerd die studeren aan een hogeschool en twee aan de universiteit:

Jiska Stad-Ogier, Universiteit LeidenFoto jiska verkiezing

Jiska studeert notarieel recht en is één van de initiatiefnemers van de succesvolle lobbyorganisatie ‘Wij Staan op’. Mede met deze organisatie strijdt Jiska voor een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Daarnaast is Jiska actief binnen de Universiteit Leiden met het verbeteren van beleid en bewustwording. Dat doet ze door het toepassen van ervaringsdeskundigheid, het organiseren van evenementen en door het samenbrengen van kennis. Een belangrijk project waaraan zij werkt is het plan om laagdrempelige workshops te organiseren op faculteiten waarbij student en docent, maar ook andere medewerkers, elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Bekijk de video.

Richard Horenberg, Universiteit UtrechtRichard horenberg 2

Richard studeert geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en is initiatiefnemer van het prijswinnende ‘Platform Onbeperkt Studeren’. Uit zijn onderzoek in 2016 naar toegankelijkheid op de universiteit bleek dat er behoefte was aan een plek toegewijd aan studeren met een functiebeperking. Sinds de oprichting in 2017 coördineert Richard het platform en zorgt, naast zijn fulltime studie, voor de dagelijkse sturing. Het Platform bestaat uit studenten met een functiebeperking, die hierdoor hun eigen ervaringen positief inzetten. Onder leiding van Richard verzorgen ze voorlichtingen en beleidsveranderingen, voeren onderzoeken uit, bieden een buddyprogramma aan en stimuleren activiteiten voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Bekijk de video. De foto van Richard Horenberg is genomen door Lily Lange.

Jelle Meuwissen, Hogeschool UtrechtFoto jelle studentverkiezing

Jelle studeert social work aan de Hogeschool Utrecht. Zijn expertise ligt bij Rouw- en Verlieskunde. Jelle stimuleert en inspireert lotgenoten met workshops en één op één gesprekken op het gebied van verlies van gezondheid. Zo geeft hij workshops waarmee hij andere studenten, personeel, artsen (in opleiding) en andere professionals inzicht geeft in hoe het is om op te groeien met een beperking en hoe je hier als professional bij kunt aansluiten zonder direct oplossingsgericht te denken. Erkenning voor de impact van verlies in brede zin staat hierbij centraal. Jelle loopt nu stage bij het ‘Student Support Centre’ hier gebruikt hij zijn kennis en ervaringsdeskundigheid om de gehele hogeschool inclusiever te maken. Bekijk de video.

Emma Hoogenraad, Saxion Hogeschool Enschede

Emma nominatie

Emma studeerde afgelopen jaar ‘Creative Business’ aan de Saxion Hogeschool Enschede. Zij heeft naast haar studie een eigen You-Tube kanaal opgericht genaamd ‘Space of stories’. Hiermee besteedt ze onder andere aandacht aan de verhalen van mensen met een (psychische) aandoening en de vooroordelen waar zij mee te maken krijgen. Haar doel? Meer empathie creëren en jongeren nader tot elkaar brengen. De films, waarmee zij afstudeerde, hebben een bewezen positief effect en kunnen nu zelfs op haar eigen hogeschool worden ingezet als lesmateriaal. Deze films helpen om in de klas het gesprek te voeren over een psychische aandoening en bij het doorbreken van de vooroordelen die hier aan hangen. Bekijk de video.

Hoe zijn deze genomineerden gekozen?

De studenten zijn genomineerd door een jury met daarin vertegenwoordiging vanuit de politiek, het onderwijsveld en de doelgroep zelf. De jury bestaat uit: minister van gehandicaptenzaken Rick Brink, Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, student en tevens lid van Jongerenpanel Zorg en Perspectief Manon Janssen, oud rector magnificus (Vrije Universiteit & Tilburg University) en ambassadeur voor studeren met een functiebeperking Frank van der Duijn Schouten. In de jurybeoordeling werd gekeken naar welke bijdrage de student+ tot nu toe heeft geleverd aan de inclusiviteit op de hogeschool of universiteit. Hierbij werd o.a. gelet op de duurzaamheid van deze bijdrage, de impact op de onderwijsinstelling en/of individuele studenten en originaliteit. Van alle genomineerden wordt een professionele video opgenomen waarin zij toelichten hoe zij een (verdere) bijdrage willen leveren aan inclusief onderwijs. Op basis hiervan kiest de jury de winnaars die de award op 2 december mogen ontvangen.

De uitreiking van de ECIO Frank Award

Op 2 december 2019, tijdens het open huis van ECIO, worden er twee winnaars gekozen die tot student+ van het jaar worden gekroond. Er worden twee awards uitgereikt: één student+ die studeert in het hbo en één student+ van het wo. De winnaars van de ECIO Frank Award winnen beiden een geldbedrag dat bedoeld is om hun initiatieven of ideeën te stimuleren, zodat inclusief onderwijs op hun eigen onderwijsinstelling verder wordt vergroot.

Deze verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door hulp van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Jongerenpanel Zorg én Perspectief.

Wil je meer informatie over de verkiezing, de genomineerden of de uitreiking? Neem dan contact op met:

Joyce van der wegen | ECIO

Joyce van der Wegen

Gerelateerde artikelen

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl