ECIO brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Ambach beroep ecbo (2)
Ambach beroep ecbo (2)

06 april 2019

Woensdag 10 april geeft ECIO een briefing aan leden van de Tweede Kamer over de overgang van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Dit als voorbereiding op de vergadering van de Tweede Kamercommissie voor onderwijs op 24 april 2019, waarin knelpunten rond studeren met een functiebeperking op de agenda staan. Op 10 april is er een rondetafelgesprek waar leden van de Tweede Kamer met onder andere studenten en onderwijsinstellingen praten over studeren met een beperking in het mbo en ho en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Voorafgaand hieraan gaat ECIO in op knelpunten bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking.Expertisecentrum ECIO vindt dat er op dit moment onvoldoende aandacht is vanuit het mbo en ho voor de aansluiting op de arbeidsmarkt van studenten met een beperking.

Zie ook:

Artikel studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt
ECIO en het Verwey-Jonker Instituut spraken met 25 universiteiten en hogescholen, met studenten, ambtenaren van OCW, SZW, lobbygroepen, UWV en gemeenten. Studenten met beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en raken daardoor vaker werkloos. Er is onvoldoende aandacht voor deze groep studenten. (Dit artikel verscheen op Scienceguide.)

Gerelateerde artikelen

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag