ECIO aan de slag met preventie psychische problematiek in het mbo

4 studenten in een kring met de hoofden tegen elkaar

17 februari 2021

In ons nieuwe GeestKracht-project gaat ECIO aan de slag met zes mbo-scholen. Samen met deze instellingen gaan we werken aan de preventie van psychische problemen onder mbo-studenten. Door samen met studenten psychische problemen bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

FNO-programma GeestKracht

Het project is onderdeel van het programma GeestKracht van FNO (2020-2025) dat focust op de preventie van psychische problematiek en het beperken van de praktische gevolgen bij jongvolwassenen (16-35 jaar). Centraal staat dat elke jongvolwassene met een psychische kwetsbaarheid zichzelf kan zijn en krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij.

Doorbreken van taboe en stigma op psychische problematiek in het mbo

Met een tweesporen-aanpak wordt met de zes GeestKracht-scholen gewerkt aan impact op school én daarbuiten. Daarbij ligt enerzijds, op microniveau, de focus op het beter toerusten van jongvolwassenen en professionals op de Geestkracht-school en anderzijds, op mesoniveau, het inspireren van andere scholen met kennisdeling en maatschappelijke agendering. Bijvoorbeeld door de goede voorbeelden van de Geestkracht-scholen te bundelen en aandacht te vragen voor mentale gezondheid in het mbo bij de politiek. De nadruk ligt op preventie van psychische problematiek in het mbo.

Urgentie preventieve aanpak psychische problematiek | feiten en cijfers

In Nederland hebben 840.000 jongvolwassenen (23%) een psychische aandoening (2018, Trimbos-instituut, 2019). Een deel van hen loopt vast binnen het onderwijs, vindt het lastig een passende baan te vinden, ervaart een burn-out, ontwikkelt een angststoornis of is depressief. Uit recent onderzoek van KBA Nijmegen (2020) blijkt dat er geen betrouwbare cijfers zijn over de mate waarin psychische problematiek voorkomt in het mbo. Wel geeft de JOBmonitor 2018 aan dat 40% van de mbo-jongeren last heeft van één of meer (psychische) beperkingen. De geboden ondersteuning is hierbij bepalend: hoe beter de ondersteuning, hoe minder belemmeringen. Echter is juist het taboe op psychische problematiek de belangrijkste reden voor mbo-studenten om geen gebruik te maken van het bestaande ondersteuningsaanbod, zo blijkt uit onderzoek van ECIO naar het aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening. Met het project GeestKracht in het mbo willen we psychische problematiek bij mbo-studenten bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen.

Samenwerking preventieve aanpak psychische problematiek in het mbo

ECIO is penvoerder van het project en werkt met haar expertise op inclusief onderwijs samen met jongerenorganisatie JOBmbo, 113Zelfmoordpreventie en zes mbo-instellingen. Drie mbo-scholen hebben hun medewerking al toegezegd.

blauw kader met logo's van FNO Geestkracht, ECIO en 113 JOBmbo

Meer informatie over mogelijkheden voor deelname als GeestKracht-school in het mbo

Wil je ook aan de slag als mbo-instelling met een preventieve aanpak rondom psychische problematiek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Studiedag | Begeleiden van studenten met psychische klachten

Wil je als onderwijsprofessional je kennis en vaardigheden vergroten voor het begeleiden en ondersteunen van studenten met psychische klachten? Meld je dan aan voor de studiedag op 23 september 2021.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

ECIO Infolijn | Terugblik één jaar online onderwijs – veelgestelde ondersteuningsvragen