Digitale toegankelijkheid in het onderwijs | stand van zaken

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

29 oktober 2020

ECIO sprak met professionals van elf hoger onderwijsinstellingen over de digitale toegankelijkheid van het onderwijs. Het beeld dat ontstaat is erg divers: digitale toegankelijkheid wordt bij de verschillende instellingen anders belegd. Overeenkomsten zijn er ook. Het thema digitale toegankelijkheid moet heel ver in de organisaties landen, dat vergt tijd die er vaak maar beperkt is. De instellingen vinden de regelgeving onduidelijk. En: er is behoefte aan kennisdeling vanuit experts en tussen instellingen onderling, daar valt winst te behalen. De quotes die zijn opgenomen in dit artikel zijn afkomstig uit de interviews met de instellingen en maken vaak duidelijk waar het aan schort.

Het belang van digitale toegankelijkheid in het onderwijs

30% procent van de studenten ervaart een functiebeperking en ongeveer een derde ervan wordt daardoor belemmerd bij het studeren. Zo ondervindt 10% van alle studenten belemmeringen door beperkingen als dyslexie, ADHD, psychische problematiek, auditieve, visuele of motorische beperkingen. Zij zijn gebaat bij adequate, toegankelijke onderwijsvoorzieningen.

Werken aan digitale toegankelijkheid levert concrete voordelen op, voor zowel de organisatie, studenten als medewerkers. Bovendien is er voor het onderwijs een wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn. ECIO ging met onderwijsprofessionals in gesprek over hoe de digitale toegankelijkheid binnen de organisatie is belegd en welke belemmeringen zij ervaren.

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Het merendeel van de geïnterviewden ziet een netwerk Digitale toegankelijkheid als nuttig en wil er graag aan deelnemen. Je kunt elkaar helpen vanuit eigen ervaringen, zoals het delen van good practices en het gezamenlijk verkennen van knelpunten en het zoeken naar oplossingen. Een faciliterende rol, aangevuld met inhoudelijke begeleiding vanuit de expertise en ervaring op digitale toegankelijkheid, vanuit ECIO wordt daarbij als wenselijk gezien. Met de geïnterviewden zijn onderwerpen opgehaald die zij graag binnen dit netwerk op de agenda terugzien. Denk daarbij ook aan het uitnodigen van experts als gastspreker om deelnemers te informeren over de laatste ontwikkelingen en innovatieve toepassingen.

Sluit jij ook aan bij het Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs?

Ben je werkzaam in het mbo of ho en wil je ook kennis delen en ervaringen en knelpunten bespreken? Neem dan online deel aan de kick-offbijeenkomst op 3 november a.s. van 9.30 tot 12.00 uur. Meld je hier aan.

Gerelateerde items

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?