Dag van de mantelzorg

logo dag van de mantelzorg

09 november 2020

Aandacht voor de mantelzorg is verdiend en nodig. Extra begeleiding van studerende mantelzorgers is niet vanzelfsprekend. De combinatie van studie en zorg, voor een naaste, kan zeer pittig zijn, zeker nu ten tijde van de coronacrisis. ECIO richt zich met verschillende activiteiten op het welzijn van deze jongeren. Breng op 10 november ook jouw activiteiten voor het voetlicht op sociale media met #expertiselabJMZ.

Inspiratie-event Studentenwelzijn 26 oktober 2020

De missie van ECIO is dat iedereen die wil ook kán studeren en mág studeren met zo min mogelijk belemmeringen. Met verschillende partijen werkt ECIO samen aan inclusief onderwijs. Studenten met een ondersteuningsvraag staan hierbij centraal. Dit zijn niet alleen studenten met een geestelijke of lichamelijke beperking maar ook studenten die belemmeringen ervaren door zorgen, stress en vermoeidheid, waaronder studerende jonge mantelzorgers. Ook tijdens het Inspiratie-event Studentenwelzijn, met o.a. Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, werd het belang van aandacht en begeleiding van deze jongeren onderstreept.

Enkele feiten en cijfers studerende jonge mantelzorgers

Uit de landelijke peiling onder jonge mantelzorgers blijkt:

  • 71% ervaart een (veel) grotere emotionele belasting en maakt zich zorgen
  • 56% heeft meer (zorg)taken dan voor de uitbraak van COVID-19
  • 40% mist zorg en aandacht voor zichzelf.

Alle informatie op 1 plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

ingezoomd jongen met tekstueel de vraag: vermoeid door je rol als mantelzorger?

De website mbotoegankelijk.nl is voor mbo-jongeren die vragen hebben over voorzieningen, aanpassingen en regelingen om te studeren zonder belemmering en de stap naar de arbeidsmarkt te maken.

Onderzoek naar invloed mantelzorgtaken op succesvol studeren

Eerder onderzocht Marit Schreurs, in het kader van haar masteropleiding Sociologie aan de Universiteit Utrecht, de invloed van studeren met mantelzorgtaken op het studentsucces. Lees hier de belangrijkste aanbevelingen.

Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

Ben je als onderwijsprofessional op zoek naar tools om studenten met mantelzorgtaken optimaal te begeleiden? Maak dan gebruik van de toolkit voor het tijdig herkennen, erkennen en ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken. De toolkit is ontwikkeld door MantelzorgNL met hoge scholen en universiteiten.

Neem ook deel aan het netwerk Expertiselab Jonge Mantelzorgers!

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een groeiend netwerk en bestaat op dit moment uit de volgende partijen: Vrije Universiteit, Sociaal Cultureel Planbureau, Hogeschool van Amsterdam, de Kap, Mantelzorg & Meer, Vilans, Hogeschool Utrecht, Windesheim, JMZ Pro, Ouders & Onderwijs, Sterker, MantelzorgNL, Zwolledoet!, indebuurt033.nl, Jonge Mantelzorg, de Driemaster, Lokaal Steunpunt Mantelzorg, Maastricht University, Fontys, MOVISIE, gemeente Amsterdam en CINOP / ECIO. Ben je werkzaam als professional en wil je je aansluiten bij dit netwerk? Meld je dan aan via de website van MantelzorgNL of stuur ons een e-mail. Word daarnaast lid van de LinkedIn-groep Expertiselab Jonge Mantelzorgers.

Bijeenkomsten netwerk Expertiselab Jonge Mantelzorgers 2021

In 2021 komt het netwerk (al dan niet hybride, dus zowel of online) opnieuw bijeen op:

  • 24 maart 2021
  • 19 mei 2021
  • 13 oktober 2021.

Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Wil je als hoger onderwijsprofessional kennis delen, knelpunten bespreken en goede praktijkervaringen uitwisselen rondom studentenwelzijn? Meld je dan ook aan voor het landelijk netwerk Studentenwelzijn. Het netwerk focust op de extra ondersteuning waar mantelzorgende studenten behoefte aan hebben.

Gerelateerde items

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl