Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl

08 oktober 2020

Op mbotoegankelijk.nl. vinden alle (aankomende) mbo’ers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op hun vragen en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsvraag. Na de lancering in april jl. brengt ECIO met de campagne mbotoegankelijk.nl breed onder de aandacht bij studenten en onderwijsprofessionals in het mbo.

Campagne | check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl

De campagne belicht verschillende belemmeringen die mbo-studenten kunnen ervaren tijdens hun studie. Denk bijvoorbeeld aan concentratieproblemen, vermoeidheid door mantelzorgtaken, het missen van lessen vanwege zwangerschap en vervoersproblemen vanwege een fysieke beperking. Mbotoegankelijk.nl ondersteunt studenten hierbij. Alle mbo-scholen en ook vo-scholen ontvangen een promotiepakket met posters om ook op de onderwijslocatie de studenten hierop te wijzen. De campagne wordt tevens via de sociale mediakanalen van ECIO uitgezet. Met Instagram en Facebook richten we ons rechtstreeks tot de student. Voor een breder bereik wordt het delen van deze updates op prijs gesteld.

Juist nu is het belangrijk dat er een digitaal informatiepunt beschikbaar is voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met de komst van de coronacrisis komen studenten misschien minder snel in contact met een docent of begeleider hierover. Op de website kunnen mbo-studenten met een ondersteuningsvraag of beperking terecht met al hun vragen.

Elke van Doorn, adviseur ECIO

Brug tussen hulpvraag en ondersteuningsaanbod

Mbotoegankelijk.nl slaat een brug tussen een hulpvraag, rondom een belemmering of diagnose, en het ondersteuningsaanbod voor beschikbare aanpassingen, financiële mogelijkheden en  regelgeving. Met ook een zelftest worden studenten wegwijs gemaakt in de opties die bij hen passen. Met een ‘vind jouw school-knop’ kan de student direct specifieke informatie vinden van de eigen onderwijsinstelling.

Meer informatie

Heb je nog vragen over mbotoegankelijk.nl? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je hierover in gesprek.

Gerelateerde items

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Uitwisseling van visies en definities ‘inclusief onderwijs’ in het mbo en hoger onderwijs