Brief aan Tweede Kamer | Trek lessen uit de crisis voor ho-studenten met een beperking!

24 juni 2020

Vandaag staat in het Algemeen overleg van de Tweede Kamer ‘Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs’ op de agenda. In deze tijd van het snel omschakelen naar digitaal onderwijs is het van groot belang om óók aandacht te besteden aan ho-studenten met een beperking of chronische aandoening. Het Algemeen Overleg is live (14.00-18.30 uur) te volgen.

Oproep aan de Kamer

Met een brief aan de Kamer vragen ECIO, Ieder(in), de Landelijke Studentenvakbond, Jongerenpanel ZeP, SH-Jong, Balans en Vereniging Ehlers-Danlos aandacht voor deze specifieke doelgroep. Een oproep om lering te trekken uit de afgelopen maanden. Benut deze crisis om lessen te trekken voor de toekomst van studenten met een beperking. Maak het onderwijs écht voor alle studenten toegankelijk.

Een oproep om de minister te vragen onderzoek te doen naar:

  • welke best practices er in het hoger afstandsonderwijs zijn ontstaan om belemmeringen voor studenten met een beperking of chronische ziekte tijdens de coronacrisis te verminderen
  • en hoe we deze kunnen vasthouden en meenemen in het anderhalve meter-onderwijs en daarna.

Meer aandacht voor toegankelijk afstandsonderwijs

Toegankelijk onderwijs met ook audiovisuele hulpmiddelen, zoals een gebarentolk of transcript bij een hoorcollege. Én persoonlijk contact die voor studenten met bijvoorbeeld concentratieproblemen, autisme of angstklachten onmisbaar is. Belangrijke stappen naar inclusief onderwijs, waaraan de regering zich ook heeft gecommitteerd met de invoering van het VN-verdrag Handicap. Helaas is momenteel het afstandsonderwijs nog niet als zodanig ingericht. Uit onderzoek van de LSVb blijkt dat 54% van de studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag nog steeds belemmeringen tijdens hun studie ervaren.

Benutting van opgedane kennis tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis fungeerde het hoger onderwijs maandenlang als één grote proeftuin voor afstandsonderwijs. Dankzij de ongekende schaal waarop afstandsonderwijs werd ingezet, zijn de voordelen en de knel- en verbeterpunten meer dan ooit zichtbaar geworden. Dit biedt het onderwijs de kans om in nauwe samenwerking met studenten(organisaties) te leren, en om het beste van beide werelden te combineren nu het fysieke onderwijs weer opgestart wordt. Met als resultaat dat straks élke student zonder belemmeringen hoger onderwijs kan volgen.

Gerelateerde items

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?