Instroom hoger onderwijsstudenten: kansen bij pre- en onboarden

Terugblik SURF webinar – 16 april 2021 rondom het binden van de nieuwe lichting studenten

vier studenten schuin achter elkaar met gestrekte linkerarm en duim omhoog met in rechterarm een schrijfblok

30 april 2021

Studenten zijn vooral online op zoek naar een studie. Hoe zorg je ervoor dat ze een goede studiekeuze kunnen maken? Tijdens het webinar zoomden verschillende sprekers in op belangrijke aspecten tijdens het proces van pre- en onboarden. Ervaringen, best practices en uitdagingen waar hoger onderwijsinstellingen voor staan, zijn gedeeld. Joëlle Schut van ECIO nam deel aan het webinar en zet de belangrijkste bevindingen uiteen.

Pieter Kemper, studiekeuzecoach bij de HAN, vertelt over hoe zij al vroeg inzetten op studentenbinding met de College Coins App voor havisten. Een app waarmee ze de HAN beter leren kennen, al voor de studiestart specifieke opdrachten kunnen maken, gerelateerd aan de opleiding van hun interesse en studievaardigheden. Collega Stephan Plat beschrijft de verschillende fases van het pre- en onboardingsproces van de HAN.

  • Fase 0 vindt nog vóór aanvang van de studie plaats. Het beslaat de periode van het bezoeken van een open dag tot aan de inschrijving, waarbij de focus voor de aankomend student ligt op
  • Fase 1 is de aanhaakperiode: van inschrijving tot aan de introductieperiode.
  • Fase 2 beslaat de introductieperiode. Hier ligt de nadruk op het socialiseren. De student leert medestudenten, docenten en de onderwijsinstelling kennen.
  • Fase 3 is erop gericht dat studenten zich thuis gaan voelen. Dat gebeurt tijdens de eerste 100 dagen van de opleiding.

Janneke Nobelen, docent International Marketing en Statistiek bij Avans en Onderzoeker bij het lectoraat Brein en Leren, vertelt over haar ervaringen met het organiseren van een succesvolle online introductieweek voor de nieuwe lichting studenten.

“Zorg ervoor dat de techniek op orde is en dat er een chatmoderator is tijdens zo’n online week”

Rutger Kappe, lector Studiesucces bij InHolland, reflecteerde tot slot op de presentaties. Hij benadrukte het belang van binding tijdens de eerste 100 dagen van de studie en van de periode daarna.

Webinar terugkijken

Het webinar is opgenomen en is via de Vraagbaak Online onderwijs terug te kijken.

Aandacht voor studenten met een ondersteuningsvraag

De voorbeelden, die tijdens het webinar aan bod kwamen, laten zien hoe hoger onderwijsinstellingen hun studenten goed kunnen laten landen, ook in tijden van online onderwijs. Belangrijk is daarbij dat hoger onderwijsinstellingen ook oog hebben voor een goede pre- en onboarding van studenten met een ondersteuningsvraag. Voor deze groep studenten is het van groot belang dat zij voorzien worden van volledige informatie. Informatie over bijvoorbeeld de rechten en plichten en aanbod van voorzieningen en begeleiding voor passende ondersteuning.

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Wil je ook aan de slag met het verbeteren van de informatievoorziening voor aankomende studenten met een ondersteuningsvraag? Vul dan de vragenlijst in, een behoeftepeiling voor het ondersteunen bij informatievoorziening voor instromende studenten in het hoger onderwijs. We stellen je medewerking aan het onderzoek zeer op prijs!

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking