Behoud online onderwijs belangrijk voor studenten met een functiebeperking

Terugblik meedenksessie ‘back to school’ d.d. 13 oktober 2021

Behoud online onderwijs; studenten aan het woord

08 november 2021

Na een periode van lockdown is in dit studiejaar onderwijs op locatie weer mogelijk. Voor studenten met een ondersteuningsvraag is het alleen niet altijd vanzelfsprekend om fysiek college te volgen, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid of omdat vaste momenten soms lastig zijn te combineren met een energiebeperking of zorgtaken. Studentenorganisaties ISO en LSVb en belangenbehartigers Ieder(in), JongPIT en ECIO (Expertisecentrum inclusief onderwijs) gingen met hen in gesprek over hoe inclusief zij de heropening van hogescholen en universiteiten ervaren. Vanuit deze studenten werd onderstreept dat een online mogelijkheid essentieel is om het onderwijs te kunnen volgen.

Vijf aanbevelingen van studenten voor behoud online onderwijs

Uit de meedenksessie met studenten met een ondersteuningsvraag zijn vijf studentadviezen geformuleerd. De belangrijkste signalen zijn:

  1. Onduidelijkheid over de blijvende mogelijkheid om het onderwijs online te volgen, zorgt voor onrust, stress en frustratie.
  2. Online onderwijs moet laagdrempelig beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft en niet worden beschikbaar gesteld als ‘speciale voorziening’. Zo’n uitzonderingspositie past niet bij inclusief onderwijs.
  3. Het aanvragen van onderwijsvoorzieningen kost veel tijd, waardoor studenten soms colleges moeten missen, al voordat de aanvraag is toegekend.
  4. Volle werkgroepen in een te krap lokaal zijn onveilig voor studenten die een gezondheidsrisico lopen vanwege corona.
  5. Studenten zijn niet meer vanzelfsprekend op de campus. Daar wordt te weinig rekening mee gehouden.

De input van studenten met een beperking, chronische aandoening en/of psychische kwetsbaarheid is vertaald naar een infographic die vandaag is gepubliceerd.

Gewoon meedoen is niet vanzelfsprekend

Maatwerk is nodig voor studenten met een ondersteuningsvraag. Studenten kunnen tijdens de studie belemmeringen ervaren vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Ook studenten die hun studie combineren met topsport of ondernemerschap zijn hierbij gebaat.

Toegankelijke informatievoorziening en communicatie

Zorg dat studenten met een ondersteuningsvraag zich gewaardeerd, gerespecteerd, betrokken en gehoord voelen. Bied online toegankelijk onderwijs aan met standaardvoorzieningen. Zorg voor duidelijke, toegankelijke informatievoorziening zodat studenten weten waar ze terecht kunnen voor vragen. Zorg dat docenten op de hoogte zijn van ondersteuningsbehoeften van de studenten, zodat zij niet steeds dit hoeven toe te lichten.

Onderwijs is een recht

Het recht op het volgen van onderwijs is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag handicap. Het verdrag is in 2016 in Nederland geratificeerd. Waardigheid en inclusie zijn de belangrijkste speerpunten van het verdrag. Met toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie als uitgangspunten. Teken als hoger onderwijsinstelling ook de intentieverklaring VN-verdrag handicap en sluit aan bij de landelijke werkgroep VN-verdrag. Een samenwerking met hoger onderwijsinstellingen voor het implementeren en borgen van de doelen van het VN-verdrag.

Gerelateerde items

Handreiking | Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan?

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Handreiking | Digitaal toegankelijk hoger onderwijs: een goede start voor iedereen