Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Voor een verantwoorde studiekeuze en goede instroom van aankomende studenten

Afbeelding van een bord met verwijzingen naar communicatie

13 april 2021

ECIO adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontsluiten van informatie over studeren met een functiebeperking of met een extra ondersteuningsvraag. Voor het maken van een verantwoorde studiekeuze en het goed kunnen instromen, van aankomende studenten, is heldere en toegankelijke informatievoorziening van belang. Verschillende tools en handreikingen zijn voorhanden.

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Met een korte vragenlijst willen we de behoeften van de onderwijsinstellingen rondom informatievoorziening inventariseren. Met de gegevens krijgen we inzicht op hoe we de communicatieprofessionals op de meest passende manier kunnen ondersteunen bij het optimaliseren van de informatievoorziening voor instromende studenten. Het invullen duurt maximaal 5 minuten. De antwoorden zijn anoniem.

Ben je als communicatieadviseur of onderwijsprofessional in het hoger onderwijs op enigerlei wijze betrokken bij het inrichten van de informatievoorziening van studenten? Vul dan hieronder de vragenlijst in. Jouw medewerking aan het onderzoek wordt zeer op prijs gesteld!

Heb je een vraag over de behoeftepeiling? Neem dan contact op met Joëlle Schut door te e-mailen naar JSchut@cinop.nl.

Vragenlijst | Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

  • (www.ecio.nl)
  • Voor de goede orde willen wij je erop wijzen dat de vragenlijst anoniem is. Indien je hier jouw e-mailadres invult, komt de anonimiteit te vervallen.
  • Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Informatie over het gebruik en verwerking van je persoonsgegevens vind je op www.cinop.nl/privacy-statement/

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag