Avans Hogeschool ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Avans schoolgebouw met logo

13 januari 2021

Al jaren besteedt Avans Hogeschool aandacht aan studenten die studeren onder bijzondere omstandigheden. Dit zijn bijvoorbeeld studenten die ook naast de studie topsporter, ondernemer zijn of studenten met een functiebeperking of extra ondersteuningsvraag. Ook in de Ambitie 2025 neemt studentenwelzijn een belangrijke plek in bij Avans. In december 2020 ondertekende Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur, de intentieverklaring VN-verdrag.

Het is onze missie om het beste uit iedereen te halen

“We zorgen ervoor dat studenten hun eigen keuzes kunnen maken. Dit doen we met advies en ondersteuning voor zowel studenten met een functiebeperking, die topsporter of ondernemer zijn. De ondertekening van het verdrag verandert voor de aanpak van Avans dus niet heel veel”, aldus Ravensbergen.

Extra stimulans voor het ondertekenen van de intentieverklaring VN-verdrag

De ontwikkelingen rondom inclusief toegankelijk onderwijs staan niet stil. ECIO ondersteunt de hoger onderwijsinstellingen die de intentieverklaring hebben ondertekend met specialistische kennis. De onderwijsinstellingen werken samen in de werkgroep VN-verdrag om samen voort te bouwen op het verduurzamen van inclusief onderwijs.

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

ECIO streeft ernaar dat alle ho-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Passend beleid voor inclusief onderwijs

ECIO adviseert en ondersteunt je graag bij het inrichten van een passend beleid voor inclusief onderwijs, zodat studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren. Wij gaan graag hierover met je in gesprek.

Gerelateerde items