Autismeweek 2021 | autisme & beweging

zaterdag 27 maart tot en met zondag 4 april 2021

vier handen die alle een puzzelstukje vasthouden

20 maart 2021

ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen bij het begeleiden van studenten met autisme voor een optimaal studieklimaat. We zijn blij dat ook dit jaar de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)  en het Autismefonds de autismeweek organiseren. De week vind plaats rondom de Wereld Autismedag, uitgeroepen door de Verenigde Naties, op 2 april 2021. Met verschillende initiatieven wordt ingegaan op het effect van beweging op de gezondheid. Ook wordt stilgestaan hoe het anno 2021 is om autisme te hebben. Is dat nog altijd een ‘punt’? Zo ja, voor wie dan? Voor de persoon met autisme zelf of vooral voor de omgeving?

Wat is autisme?

Volgens de meest recente cijfers heeft 1,15% van de mensen autisme. Hiermee wordt bedoeld dat 1,15% van de mensen de (psychiatrische) diagnose autisme heeft. Autisme is eigenlijk een verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het fileteren en integreren van informatie. Vermoedelijk zijn er in de praktijk meer mensen met kwetsbaarheden op deze gebieden zonder dat de diagnose (al) is gesteld. De diagnose autisme is een gedragsdiagnose. Dat wil zeggen dat de diagnose wordt gesteld aan de hand van gedragskenmerken, terwijl geen enkel gedrag, exclusief is voor autisme. Toch kan een veelheid van gedragskenmerken maken dat iemand in het spectrum valt.

Meer begrip voor mensen met autisme vanuit de omgeving

Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), is een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is. Ook het NVA pleit ook voor meer begrip van mensen in de omgeving.

“Als het over autisten gaat, wordt vaak gezegd dat ze zich maar moeten aanpassen. Wat die mensen dan niet beseffen, is dat autisten zich al de hele dag aanpassen, en dat kost ze enorm veel energie.” Marjolijn Busman, NVA

Activiteiten autismeweek

Tijdens de Autismeweek vinden er zowel landelijke als regionale activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie over alle Autismeweek-activiteiten op de website www.autismeweek.nl. Het NAR en de NVA trappen op 27 maart af met het online congres: ‘Autisme en beweging’ met  lezingen over beweging, sport, genetica, motoriek en diagnostiek.

Ondersteuning voor studenten met autisme

ECIO ondersteunt netwerken van onderwijsorganisaties en studenten die de ambitie hebben om het welzijn van studenten te bevorderen. Met kennisdelingssessies wordt kennis gedeeld en knelpunten en best practices uitgewisseld. Op de webpagina ‘studeren met een functiebeperking’ delen we informatie en praktische adviezen ter ondersteuning voor het begeleiden van studenten met autisme. Met blogs en video’s geven we een inkijkje in de beleving van studenten met autisme. Bijvoorbeeld bij het maken van groepsopdrachten, toetsen of met solliciteren. Onderwijsinstellingen met een ondersteuningsvraag over studeren met autisme, kunnen contact opnemen via onze infolijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek over hoe je studenten met autisme ondersteunt en begeleidt.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho