Annual International Student Survey 2021 | mentaal welzijn uitgelicht

Ervaringen van internationale studenten die studeren in Nederland

Afbeelding kaft rapport Annual International Student Survey 2021

03 mei 2021

Ongeveer 12 procent van alle studenten in Nederland zijn internationale studenten. Wat is hun ervaring met studeren in Nederland? In de Annual International Student Survey (AISS) 2021 staat juist hun perspectief centraal: een inventarisatie die sinds 2018 wordt gedaan door een samenwerking van de studentenorganisaties ESN, de LSVb en het ISO. In de net verschenen inventarisatie wordt ingegaan op het effect van de coronacrisis, psychologische problemen en stress. Omdat ECIO speciale aandacht heeft voor het welzijn van (internationale) studenten zetten we de belangrijkste bevindingen hieronder uiteen.

Het mentale welzijn van internationale studenten 2021 versus 2020

Het aantal internationale studenten dat dit jaar in Nederland studeert, steeg op de universiteiten met 13% en daalde met 2.7% op de hogescholen ten opzichte van vorig jaar. In 2020 gaf meer dan 80 procent aan gemiddeld tot (heel) veel gevoelens van vriendschap en geluk te ervaren (558 respondenten). Meer dan 75% geeft aan zich thuis te voelen in Nederland. Tegelijkertijd is in de resultaten ook te zien dat meer dan de helft veel tot heel veel stress ervaart vanwege de hoge studiedruk. Meer dan een kwart geeft aan (erg) eenzaam te zijn.

In 2021 geven de resultaten duidelijk aan dat het in het algemeen niet goed gaat met het mentale welzijn van de internationale studenten. 65% van de 737 respondenten ervaart veel tot extreem veel gevoelens van stress. 56% heeft psychologische problemen ervaren sinds september 2020. Ongeveer de helft geeft aan (heel) veel irritatie te hebben en eenzaamheid te zijn sinds september 2020. Bijna een kwart van de studenten ervaart nauwelijks tot geen gevoelens van blijdschap. Ook door het wegvallen van bijbaantjes, vanwege corona, ervaart ruim een derde van de respondenten (zware) financiële problemen sinds september 2020.

” I could not feel any lonier. Since the beginning it was difficult for me to make friends and when I started making some friends the lockdown started. ” – internationale student (Bron: AISS)

Bekijk ook de factsheet met beknopte weergave van de highlights.

Annual International Student Survey

De AISS inventariseert ervaringen over onderwijs en hoger onderwijsinstellingen, werk, sociale inclusie, het Nederlandse systeem, huisvesting, welzijn, en redenen om (niet) te blijven. De enquêteresultaten geven zicht op mogelijke verbetering van de ervaring van internationale studenten; als handreiking voor politici en beleidsmakers.

Maak ook werk van studentenwelzijn!

Word als hoger onderwijsinstelling ook lid van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Het netwerk met inmiddels ruim 650 leden voor uitwisseling van ervaringen en kennis en het bespreken van knelpunten. In dit netwerk is speciale aandacht en een themagroep voor het welzijn van internationale studenten. Meld je aan voor de besloten LinkedIn-groep waarmee je in directe verbinding staat met collega’s in het hoger onderwijs. Om elkaar te informeren en op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho