NSE 2021 | toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Nationale Studenten Enquête: tevredenheid studenten met een ondersteuningsbehoefte uitgelicht

groene rand en vier groene hoeken op wit vierkante achtergrond. Met logo ECIO, leren zonder belemmering, titel: NSE jaarrapport studeren met een ondersteuningsvraag

13 oktober 2021

ECIO publiceert vandaag de analyse van de tevredenheid van studenten met een ondersteuningsbehoefte over de opleiding. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021. Uit de analyse blijkt dat een forse groep studenten met een ondersteuningsbehoefte belemmeringen ervaart bij het studeren. Bijvoorbeeld omdat zij een functiebeperking hebben, studeren met een chronische ziekte, psychische problematiek of mantelzorger of topsporter zijn. ECIO waardeert dan ook de inzet van NPO-middelen waarmee onderwijsprofessionals meer ruimte en middelen krijgen om studenten met maatwerk te ondersteunen. Een prioriteit om toegankelijk onderwijs te optimaliseren.

Ruim 13% van de studenten volgt een opleiding met een ondersteuningsbehoefte

Bijna 333.000 studenten van hbo-instellingen en universiteiten gaven in de NSE hun mening over hun opleiding. Circa 39.000 (13,2%) studenten gaven hierbij aan een ondersteuningsbehoefte te hebben. In totaal vinkten zij 55.000 bijzondere omstandigheden, beperkingen, ziektes of aandoeningen aan (gemiddeld 1,8 per student). Meestal gaat het hierbij om een functiebeperking, zoals bijvoorbeeld dyslexie of ADHD. Van de studenten met een ondersteuningsbehoefte ervaart bijna 85% in meer of mindere mate een belemmering bij het volgen van onderwijs. Met name studenten met een psychische aandoening, ADHD en studenten die studeren onder persoonlijke- en familieomstandigheden geven aan relatief veel tot heel veel belemmering te ervaren.

Studenten met een psychische aandoening vaker ontevreden

Over het algemeen zijn studenten met een ondersteuningsbehoefte iets minder tevreden over de faciliteiten binnen hun opleiding dan de gehele studentenpopulatie. Echter zijn deze verschillen minimaal. Studenten met een psychische aandoening zijn relatief minder tevreden dan studenten met andere bijzondere omstandigheden. Studenten met een motorische beperking zijn het meest tevreden over hun opleiding.

Tevredenheidsscore studenten met ondersteuningsbehoefte per instelling

In het rapport zoomen we per instelling in op de tevredenheidsscores van de studenten, uitgesplitst naar hbo-bachelorstudenten, wo-bachelorstudenten en wo-masterstudenten. Wanneer we kijken naar de instellingen die op alle voorzieningen een score hebben, zien we dat de hbo-bachelorstudenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, de wo-bachelorstudenten van Wageningen University, de Universiteit Twente en de wo-masterstudenten van de Universiteit Twente het meest tevreden zijn.

Informatievoorziening en financiële compensatie kan beter

In het algemeen zien we dat studenten met een ondersteuningsbehoefte tevreden zijn over toetsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld extra tijd of digitale hulpmiddelen. Daarnaast geven studenten aan het positief te waarderen als zij informatie ontvangen via een persoonlijk gesprek. Kansen voor verbetering liggen volgens de studenten op het gebied van de algemene informatievoorziening en de beschikbare financiële ondersteuning. Zo geven de studenten aan minder tevreden te zijn over de beschikbare informatie op de website of op het studentenportal over studeren met een ondersteuningsbehoefte.

” Deze resultaten onderstrepen opnieuw het belang van passende ondersteuning, persoonlijk contact en dat studenten de informatie vinden, zoals bijvoorbeeld over financiële ondersteuning. Het is goed om te zien dat studenten in deze coronatijd relatief tevreden zijn over het aanspreekpunt, begrip vanuit de instelling, de informatie na een persoonlijk gesprek en de toetsvoorzieningen ” – Programmadirecteur ECIO Judith Jansen

Nieuw in de Nationale Studenten Enquête 2021: aandacht voor brede ondersteuningsbehoefte

Een belangrijke aanpassing in de NSE 2021 ten opzichte van eerdere jaren is een bredere focus op studenten met een ondersteuningsbehoefte. Waar voorheen de focus enkel lag op studeren met een functiebeperking, is er nu ook aandacht voor persoonlijke- en familieomstandigheden en het combineren van een opleiding met topsport of ondernemerschap. De enquête is ontwikkeld door Stichting Studiekeuze123 samen met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en studentenbonden.

Gerelateerde items

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?

Universiteit Utrecht onderzoekt fysieke toegankelijkheid rolstoelgebruikers

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

Jongeren met een hoger opleidingsniveau lijken kwetsbaarder voor stress en prestatiedruk | onderzoek UNICEF

NSE 2019 | Goede voorlichting en digitale toegankelijkheid hard nodig voor studenten met een functiebeperking, juist nu!

Analyserapport NSE 2019: studeren met een functiebeperking in het wetenschappelijk onderwijs