Mentaal welzijn in coronatijd | 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

icoontjes school, thumps up, laptop met tekst 10 aanbevelingen studentenwelzijn in coronatijd

13 april 2021

De gevolgen en maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft grote impact op het mentaal welzijn van studenten. Ondanks dat hogescholen en universiteiten brede aandacht hebben voor het welzijn van studenten en er allerlei hulpinitiatieven worden opgezet, geven studenten aan dat het nog niet altijd goed met hen gaat. Uit onderzoek van Caring Universities blijkt dat studenten meer concentratieproblemen ervaren en zich vaker somber en eenzaam voelen dan voor de crisis. Daarom gingen ECIO, ISO, LSVb, Ieder(in) en JongPIT met studenten zelf in gesprek over mogelijke oplossingen.

“Niet over ons, maar met ons!

Studenten zijn meer aangewezen op online lessen en hebben minder sociaal contact. Zij kampen met stress, spanning en of eenzaamheid tijdens de coronatijd. Ook zorgen om financiën, studievoortgang en het vinden van een stage zijn bepalende factoren voor het mentale welzijn van studenten. Met een Kamerbrief riep minister Van Engelshoven eerder alle hogescholen en universiteiten op zo goed mogelijk in contact te blijven met studenten. Het zoeken naar oplossingen voor een betere aansluiting van beleid op de belevingswereld van studenten doe je samen mét studenten!

” Betrek studenten bij het bedenken van oplossingen! Het verbeteren van het onderwijs en studentenwelzijn kan alleen in samenspraak met een rijke en diverse representatie van studenten. Het perspectief van studenten met een auditieve, visuele of lichamelijke beperking, een psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening, is daarbij onmisbaar en behoeft extra aandacht ” – ISO, LSVb, Ieder(in), JongPIT en ECIO

In gesprek met ervaringsdeskundigen over studeren in coronatijd

Om die reden organiseerden ECIO, ISO, LSVb, Ieder(in) en JongPit op 9 december 2020 en 3 maart 2021 meedenksessies voor uitwisseling van passende oplossingen rondom studeren met een beperking of chronische aandoening in coronatijd. De deelnemers gingen met zowel andere studenten met een functiebeperking als met de leden van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn – vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, VSNU, de Vereniging van Hogescholen, de Universiteit voor Humanistiek, LSVb, ISO en ECIO – in gesprek. Daarbij gingen ze onder andere in op vragen over wat hen helpt en waardoor zij zich beter gaan voelen. Welke rol kan het onderwijs vervullen, met in achtneming van de huidige maatregelen? Hierbij was speciale aandacht voor studenten die studeren met een chronische ziekte of beperking, een doelgroep die ook aanwezig was tijdens de gesprekken.

10 aanbevelingen | studentenwelzijn, afstandsonderwijs en onderwijskwaliteit

Vanuit de gesprekken zijn verschillende oplossingsrichtingen en tips geformuleerd door studenten zelf. Deze zijn als aanbevelingen samengevat in een infographic en samen met een begeleidende brief verstuurd naar hogescholen en universiteiten. We hopen dat zij met deze aanbevelingen hun voordeel kunnen doen en samen met studenten (met een beperking of aandoening) het gesprek aangaan. Studenten zelf hebben namelijk al hele mooie oplossingen als het gaat om welzijn!

Extra tip

Lees ook het onderzoeksrapport ‘vier muren en een scherm’ uitgevoerd door hogeschool Inholland waarin 50 studenten van de hogeschool Inholland zijn geïnterviewd en aanbevelingen doen ten behoeven van welzijn in de huidige coronatijd.

Meer informatie over inclusief onderwijs

Heb je vragen over het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho