Winnaar ECIO-Frank Award 2020 realiseert inclusieve videoboodschap met prijzengeld

ID: all-gender toilettenbordje

Reserveer alvast | nieuwe gids voor mbo-studenten met een chronische aandoening

ID: voorblad mbogids zorgeloos naar school

Oproep | knelpunten en alternatieven toegankelijke kennistoetsen

Afbeelding tafels en stoelen in examenopstelling

Krachtenbundeling integrale suïcidepreventie (update)

Bord met logo's en handtekeningen betrokken organisaties

ECIO lanceert landelijke Kennisbank Studentenwelzijn ter bevordering welbevinden studenten

ID: kennisbankstudentenwelzijn.nl met daaronder vijf illustraties naast elkaar: laptop, boek, zittend persoon, hersenen, geel hart. Daaronder zijn met illustraties de thema's weergegeven: beleid, onderzoek, toerusting staf, preventie, overgang-transitie, begeleiding, samenwerking, vroege interventie

Terugblik op een jaar van veerkracht, inspiratie en innovatie

wit hoefijzer met opening aan onderzijde met daaronder wit balkje, groene tinten met onder en rechtsboven kerstlampjes die branden

Inbedding VN-verdrag Handicap en sociaal model handicap in Nederlandse hbo-curricula

Logo VN-verdrag

Wie wint de Bridge of Fame Award 2022!

Afbeelding bridge of fame

Internationale Dag van Mensen met een Beperking | Magazine impact VN-verdrag op hoger onderwijs

Vlag VN met titel magazine De impact van 5 jaar VN-verdrag handicap in het hoger onderwijs, inspiratie voor een inclusieve onderwijsaanpak.

Parlementair onderzoek Eerste kamer naar effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

wetboek, hamer en weegschaal voor evenwichtigheid

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)

euromunt tussen duim en wijsvinger

Behoud online onderwijs belangrijk voor studenten met een functiebeperking

Behoud online onderwijs; studenten aan het woord

NSE 2021 | toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

groene rand en vier groene hoeken op wit vierkante achtergrond. Met logo ECIO, leren zonder belemmering, titel: NSE jaarrapport studeren met een ondersteuningsvraag

Terugblik themabijeenkomst langstudeerders en zorgplicht

getekende boekenplank met boeken, op voorgrond benen op tafel met zwarte gymschoenen aan

Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Vrouw met rood jasje aan ondertekent intentieverklaring aan statafel, zwart afgerokt, in een grote ruimte

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

3 studenten achter een laptop

Week van dyslexie | de POWER van het anders denken

cirkel met geel, groen, blauw met tekst dyslexie week 2021

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Verschillende kinderen in een klaslokaal

Terugblik Informatiesessie | zwanger of studeren als ouder in het hoger onderwijs

vijf studenten overleggen met elkaar in de gang van de school met notitieblokken in hun handen

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?

kaft Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021 met verschillende foto's van studenten in studieomgeving

Win jij de ECIO Frank Award 2021?

groen kader met tekst ECIO Frank Award 2021

Implementatie van de FlexScan en Beleidsscan in Kenia

Kenya2 1

Word buddy van een jongere met een arbeidsbeperking: samen voor gelijke kansen!

Pak je kans, word buddy

Lustrum: 5 jaar VN-verdrag handicap in Nederland

Afbeelding Lustrum 5 jaar VN-verdrag handicap in Nederland

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

foto van de Tweede Kamer

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Afbeelding illustratie persbericht

Implementatie van UDL | internationale best practices

Afbeelding EU-vlag met UDL in het midden

Terugblik studiemiddag: Ontwerpen inclusieve(re) leerroutes met UDL

Illustratie van UDL

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Afbeelding website Hogeronderwijstoegankelijk.nl

Hogeschool Leiden committeert zich aan het VN-verdrag

man met bruin colbert in rode stoel ondertekent intentieverklaring op achtergrond afbeelding met fietsen die buiten staan

Universiteit Utrecht onderzoekt fysieke toegankelijkheid rolstoelgebruikers

Afbeeldingen van drempel, in gebouwen

VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

Vlag Verenigde Naties

Studentenwelzijn | internationale best practices uitgelicht

studenten in een cirkel van onderaf bezien

Week van de Jonge Mantelzorger

ingezoomd van onderaf handen van jongeren op elkaar

Maak werk van inclusief onderwijs met Nationaal Programma Onderwijs

studenten in collegezaal met titel Nationaal Programma Onderwijs

Global Accessibility Awareness Day

rolstoel voor een stenen trap

Project Transitieroute hbo-studenten met een ondersteuningsvraag van start!

Afbeelding van een student die aan de start staat van een doolhof

ECIO lanceert online community voor ervaringsdeskundige studenten

jongeren naast elkaar met tekstwolkjes in rechterhand opgestoken

Annual International Student Survey 2021 | mentaal welzijn uitgelicht

Afbeelding kaft rapport Annual International Student Survey 2021

Binden bij instroom studenten: kansen bij pre- en onboarden

vier studenten schuin achter elkaar met gestrekte linkerarm en duim omhoog met in rechterarm een schrijfblok

Rapport De Staat van het Onderwijs 2021 | welzijn van studenten staat onder druk

Mentaal welzijn in coronatijd | 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

icoontjes school, thumps up, laptop met tekst 10 aanbevelingen studentenwelzijn in coronatijd

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Afbeelding van een bord met verwijzingen naar communicatie

Saxion ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

intentieverklaring onderstekening met logo Saxion zichtbaar op beeldscherm

Onderzoek naar toepassing van Universal Design for Learning (UDL)

houten blokjes in verschillende vormen en kleuren in elkaar geschoven

Autismeweek 2021 | autisme & beweging

vier handen die alle een puzzelstukje vasthouden

ECIO Infolijn | Terugblik één jaar online onderwijs – veelgestelde ondersteuningsvragen

Contactgegevens ECIO Infolijn staafdiagram met inclusiethema's scores van veelgestelde vragen 2020

MBO Connect | online community voor en door mbo-professionals is live

Afbeelding logo Mboconnect

Meldpunt Onbeperkt Stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen

Afbeelding Stembiljet met rood potlood

Dwarsverbinden | regionale ketenaanpak voor duurzame arbeidsmarkttoeleiding

jongere springt van de ene witte kolom naar een andere witte kolom, van onderaf bezien

Nieuwe initiatieven in coronatijd: wat moeten we behouden?

drie studenten met laptop op schoot

Nationaal Programma Onderwijs | herstel en meer perspectief studenten en professionals

student met zwart mondkapje en headset om de net

Veel internationale studenten eenzaam en bezorgd door corona

Internationale student met koptelefoon leest in een boek

ECIO aan de slag met preventie psychische problematiek in het mbo

4 studenten in een kring met de hoofden tegen elkaar

Terugblik | ECIO-congres Maak van inclusie een prioriTIJD!

studenten in een cirkel van onderaf bezien

Minister reikt ECIO Frank Award uit aan studenten met top-idee voor inclusiever onderwijs

twee winnaars met cheque award verkiezing ECIO Frank Award 2020

Nominaties ECIO Frank Awardverkiezing 2020 bekend

profielfoto's zes genomineerden

MDTL | Als ho-student met een beperking je loopbaankansen vergroten?

foto van een student

MDTL | Help mee als coach aan loopbaanperspectief voor ho-studenten met een beperking

foto van een coach

Avans Hogeschool ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Avans schoolgebouw met logo

Een opleiding met Wajong: wetswijziging per 1 januari 2021

Wajong

Coronacrisis raakt kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt extra hard

titel rapport en foto met persoon voor etalage met tekst vacatureoproepgroepen op de arbeidsmarkt

Terugblik | Ervaringsdelingssessie studeren met een beperking in coronatijd

Arm met pen in de hand ligt op tafel met kop koffie

Wat leerden we van belemmeringen in 2020?

beeldmerk ECIO met kersttakken en -ballen vervaagd op de achtergrond

Word Realist voor meer arbeidsperspectief

Pak je kans, word Realist

Wereld Gehandicapten Dag | aandacht voor mensen met een beperking

Logo wereldgehandicaptendag

Maak ook van inclusie een prioriTIJD! Neem deel aan het ECIO-congres

studenten in een cirkel van onderaf bezien

Maatschappelijke diensttijd voor loopbaankansen op school, stage en werk

logo kubus in rood geel groen met tekst loopbaankansen in halve cirkel erboven

Programma Onbeperkt meedoen! – Ministerie van VWS maakt de balans op

Kaft rapport Programma Onbeperkt meedoen

Grote zorgen rondom welzijn studenten en onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs en mbo

Jury aan de slag met inzendingen ECIO Frank Award Verkiezing 2020

student aan het werk

Terugblik | Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag – 10 november 2020

Dag van de mantelzorg

Dag van de mantelzorg

Terugblik | Symposium duurzame arbeidsparticipatie – 3 november 2020

Dwarsverbinden | regionale aanpak voor arbeidsparticipatie kwetsbare hbo-studenten

Studeren met een ondersteuningsvraag in het mbo

3 studenten achter een laptop

Digitale toegankelijkheid in het onderwijs | stand van zaken

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Symposium Duurzame arbeidsparticipatie op 3 november – Mis het niet!

Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn – Terugblik

gezicht meisje met sproetjes ingezoomd

Inspireer ook jouw studenten of collega’s met een ervaringsverhaal van een jongere met een arbeidsbeperking!

Dwarsverbinden | regionale ketenaanpak voor duurzame arbeidsparticipatie

TU/e ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl

Week van de Toegankelijkheid | 5-9 oktober 2020

groep studenten achter een laptop

#ikbenOpen 2020 | aandacht voor mentale gezondheid en psychische klachten

Sluit ook aan bij het netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Terugblik | Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt Van de sprong een brug maken’ – 22 september 2020

Universiteit Maastricht tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Terugblik | Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers | 23 september 2020

Terugblik | Congres Suïcidepreventie: ‘van goedbedoelend naar professioneel’

prikkeldraad met wapperend oranje doorschijnende lapidepreventie

Terugblik | Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho | 10 september 2020

Week van de loopbaan | inclusieve overstap naar de arbeidsmarkt

Week van de loopbaan

ECIO brengt in praktijk wat de minister graag wil met het nationaal actieplan diversiteit en inclusie

die personen overleggen aan een tafel met laptop

Rowing Blind | sportieve ervaring voor visueel beperkten

blinden in een roeiboot

Artikel | Mantelzorg en het studentsucces

Mantelzorg en het studentsucces

Dialoogsessie | input voor strategische speerpunten 2040 reuma in werk en onderwijs

Online meeting via de laptop

Wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid overheid

Europesecommissie (1)

Jongeren met een hoger opleidingsniveau lijken kwetsbaarder voor stress en prestatiedruk | onderzoek UNICEF

Onderzoek unicef

Terugblik | Webinar digitale toegankelijkheid in het ho | 25 juni 2020

Student 4

Advies Onderwijsraad | Inclusiever onderwijs voor studenten met een beperking

Inclusiever onderwijs

Brief aan Tweede Kamer | Trek lessen uit de crisis voor ho-studenten met een beperking!

Terugblik bijeenkomst Werkgroep VN-verdrag | 4 juni 2020

Brief aan Tweede Kamer | Behoud online onderwijs op mbo!

NSE 2019 | Goede voorlichting en digitale toegankelijkheid hard nodig voor studenten met een functiebeperking, juist nu!

lachend meisje met bril en staart buiten op houten bank met pen en bloknote in de hand

Oproep aan gemeenten | inzet individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten

Studenten2

Terugblik | webinar Op afstand onderwijs geven en examineren van studenten met een ondersteuningsvraag – 26 mei 2020

Subsidie beschikbaar voor inhaalslag onderwijsachterstand

Subsidie ondersteuning

Mbo-studenten met een beperking minder positief dan andere jaren

Kompas Studentenwelzijn | voor een gedeeld beeld en gezamenlijke taal

Samen online uit – samen thuis!

man achter laptop

Week van de jonge mantelzorger 1 t/m 7 juni 2020

Welke invloed heeft mantelzorgtaken op succesvol studeren?

Student08

Terugblik | kennisdelingssessie Online signaleren en begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag – 12 mei 2020

Geef je feedback op interactieve benchmarktool voor het verbeteren van genderinclusiviteit

Terugblik bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Corona

Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren extra belemmeringen door coronacrisis

Ondersteuning van studenten met een beperking voor sprong naar arbeidsmarkt

Mbotoegankelijk: alle informatie op één plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

Afbeelding homepage website mbotoegankelijk

Terugblik | Webinars ‘Anders’ toetsen en examineren: toegankelijk en flexibel

Webinar anders toetsen en examineren

Zijn studerende jonge mantelzorgers kwetsbaarder tijdens coronacrisis?

Meer aandacht voor studerende jonge mantelzorgers

NVA autismeweek 2020 | prikkels!

Student 3

Houd studenten met een beperking in het oog, juíst tijdens deze crisis

Online leercommunity voor toegankelijk en Inclusief Hoger Onderwijs – IHO

Meld je aan voor de online leercommunity inclusief hoger onderwijs

Regiobijeenkomsten: Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën

Reddingsboei tips voor inclusief onderwijs

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Kick-off Realisten Academie 2.0!

Realistenacademie

Terugblik Startconferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

Terugblik startconferentie platform naar inclusiever onderwijs

Terugblik | Werktafel ‘Samen kansen creëren voor versnelde inclusie’ 20 februari 2020

Bijeenkomst samen kansen creeren 20 02 2020v

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Werk

Vernieuwing Nationale Studenten Enquête | ook jouw mening telt!

1 input voor vernieuwing nationale studenten enquête doe mee

Gratis training: Leer in 1 uur hoe jij zelfmoord in jouw omgeving kan voorkomen

Online training van 113 zelfmoordpreventie

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Studenten

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren, 4 februari 2020

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Verslag landelijk netwerk studentenwelzijn

Landelijk netwerk studentenwelzijn

Ontmoet werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Hands

Windesheim tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Ondertekening VN-verdrag Windesheim

Verslag bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Expertiselab jonge mantelzorgers

Meld je aan voor de internationale conferentie van AHEAD!

Open huis ECIO, 2 december 2019

Open huis

Schaduwrapport Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland

Vn verdrag

Dit zijn de winnaars van de ECIO Frank Awards 2019!

Student+ verkiezing 2019

ECIO Frank Award 2019: de genomineerden stellen zich voor!

ECIO Frank Award: de nominaties 2019 zijn bekend!

groep jongeren lopend over straat

Studentenwelzijnfonds

Studentenwelzijnfonds (1)

Studentenorganisatie luidt noodklok over studentenstress

Studenten

Open Huis ECIO, 2 december 2019

Realisten Academie gaat door! Help jij ons Realisten vinden?

Realisten foto

De ECIO Frank Award: de nominaties volgen!

Ecio frank award 2019 (1)

‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar

Handen

Terugblik Regiobijeenkomsten ‘Borgen kwaliteit studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn’

Regiobijeenkomst

NHL Stenden en Hogeschool Utrecht over de intentieverklaring VN-verdrag

bijeenkomst werkgroep VN-verdrag in carre-opstelling

Erasmus Universiteit tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Erasmus universiteit rotterdam

Update FNO’s nieuwe programma van en voor jongeren met een chronische aandoening

Werk

Staatssecretaris pleit voor 113-telefoonnummer

113 zelfmoordpreventie

Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo

Netwerk

Verslag Landelijk Netwerk Studentenwelzijn 20 juni 2019

Tweede Kamer neemt maatregelen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken

student op tablet

Behoefte aan een onafhankelijk expertisepunt studeren met een ondersteuningsvraag mbo

Eciofoto

Hogeschool Windesheim Zwolle steekt extra geld in betere begeleiding studenten

Film laat zien hoe dat werkt in je hoofd: autisme

Artikel in blad HO management over flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs

ECIO brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Ambach beroep ecbo (2)

Motie één aanspreekpunt voor zorgvragen aangenomen

Onderzoek: groot aandeel lenende studenten ervaart prestatiedruk en psychische klachten door leenstelsel

H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres ECIO