Netwerken en ontmoeten

Binnen alle onderwijsinstellingen zijn professionals werkzaam die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor studenten met een functiebeperking en studentenwelzijn. We zijn ervan overtuigd dat onderwijsprofessionals elkaar kunnen inspireren en helpen, zodat het wiel niet steeds opnieuw te hoeft worden uitgevonden. ECIO helpt daarbij. ECIO faciliteert en organiseert netwerken en bijeenkomsten waar we onze expertise inbrengen en deelnemers leren van elkaar.

Netwerken

  • de werkgroep VN-verdrag: ho-instellingen die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend werken hier thematisch aan beleid en initiatieven om binnen het onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij te brengen: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking.
  • het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho en mbo: voor professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom flexibele toetsing en examinering.
  • het landelijk netwerk Studentenwelzijn: voor het uitwisselen van ervaringen en aanpakken, kennis delen (brengen en halen), good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.
  • het Expertiselab jonge mantelzorgers: een netwerk met professionals uit onderwijs, zorg of overheid voor het verbeteren van de positie van jonge studerende mantelzorgers.
  • het netwerk Van de sprong een brug maken met kennisintensieve werkgevers voor een goede doorstroming naar een passende baan op de arbeidsmarkt.
  • ECIO heeft het voornemen om een netwerk digitale toegankelijk in het onderwijs op te zetten.

Bijeenkomsten

Met elkaar kunnen we inclusie bevorderen en ervoor zorgen dat studenten met een ondersteuningsvraag minder belemmeringen ervaren. Daar is een verbindende en stimulerende rol voor ons weggelegd. Ons netwerk met onder andere contactpersonen per onderwijsinstelling, koepels, studentenbonden, andere expertisecentra, ministeries, internationale partners en de studenten, zetten we in om kennis te delen. Dit doen wij met:

Bekijk de agenda voor de bijeenkomsten die binnenkort plaatsvinden.

Blijf up-to-date

Blijf up-to-date als het gaat om studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn. Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en volg ECIO op social media.

Neem contact op voor meer informatie