Netwerk Fysieke toegankelijkheid

Krachtenbundeling voor fysieke toegankelijkheid van onderwijsgebouwen

Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Én studenten die slecht zien of slecht horen moeten gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Openbare gebouwen zoals onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is zo ingericht, dat het een garantie geeft voor een basisniveau van toegankelijkheid. Gemeentes moeten het bouwbesluit handhaven en checken of openbare gebouwen aan de regels voldoen. Hoewel een school kan voldoen aan het bouwbesluit, kunnen studenten toch belemmering ervaren bij de toegankelijkheid van gebouwen.

Krachtenbundeling voor fysieke toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen willen we het Netwerk fysieke toegankelijkheid in het hoger onderwijs opstarten. Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

Sluit ook aan!

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs die op enigerlei wijze betrokken zijn bij fysieke toegankelijkheid. Professionals uit het mbo kunnen ook aansluiten.

De bijeenkomsten van het landelijk netwerk Fysieke toegankelijkheid worden financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Universiteit Utrecht onderzoekt fysieke toegankelijkheid rolstoelgebruikers