Netwerk Digitale toegankelijkheid

Realiseren van duurzame oplossingen voor digitaal onderwijs

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Krachtenbundeling voor digitaal toegankelijk onderwijs

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen heeft ECIO in 2020 het netwerk Digitale Toegankelijkheid ho en mbo opgezet. Het netwerk is bedoeld voor:

 • het uitwisselen van ervaringen;
 • signaleren en bespreken van knelpunten;
 • kennis delen met elkaar (brengen en halen);
 • kennis opdoen via experts;
 • good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken.

” Top: de inbreng van ervaringsdeskundigen is heel goed en mooi om te zien dat de groep blijft groeien. Tip: ga zo door! ” – deelnemer van het netwerk

Aandachtsgebieden landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

 • Visieontwikkeling
 • Beleid: implementeren en borgen
 • Verandermanagement: creëren van draagvlak
 • ICT
 • Leveranciers
 • WCAG
 • Studenten betrekken
 • Rol Marketing en Communicatieafdelingen
 • Ondertiteling via AVA: ervaringen van studenten
 • Ophalen en delen van good practices

Sluit ook aan!

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs en het mbo die op enigerlei wijze betrokken zijn bij digitale toegankelijkheid. Dat kan zijn vanuit de ICT-hoek, de onderwijskant of de marketingcommunicatiekant.

De bijeenkomsten van het landelijk netwerk Digitale Toegankelijkheid worden financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Het landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid komt jaarlijks driemaal bijeen.

Gerelateerde items

Handreiking | Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan?

Behoud online onderwijs belangrijk voor studenten met een functiebeperking

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Handreiking | Digitaal toegankelijk hoger onderwijs: een goede start voor iedereen