Learning Inclusively Network + Know-how

LINK staat voor Learning Inclusively Network + Know-how. Een Europees netwerk voor uitwisseling van kennis, ervaringen en goede praktijkvoorbeelden. Vanuit Nederland is ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, als gecontracteerde partner bij het netwerk aangesloten. ECIO deelt uitkomsten en ervaringen uit de nationale context met haar Europese netwerkpartners en vertaalt verkregen inzichten naar de Nederlandse context. Het netwerk streeft naar kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor studenten met een beperking uit het hoger onderwijs in Europa en daarbuiten.

Organisatie

Het netwerk is in 2008 opgericht en wordt gecoördineerd door de Association for Higher Education Access and Disability (AHEAD). Het netwerk wordt beheerd en gefinancierd door een klein aantal gecontracteerde partnerorganisaties uit heel Europa.

Partners LINK

Bekijk de impressievideo van het internationale congres in 2018, dat ECIO samen met Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en het LINK-netwerk organiseerde.