Landelijke Werkgroep VN-verdrag

Met hogescholen en universiteiten die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend

Vertegenwoordigers van de hoger onderwijsinstellingen, die inmiddels de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap hebben ondertekend, werken samen aan toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs. In de werkgroep staan verschillende inclusiethema’s centraal. Activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van initiatieven binnen de eigen instelling. De focus ligt daarbij op het behalen van de geformuleerde doelstellingen. ECIO faciliteert en ondersteunt de werkgroep. De werkgroep komt drie keer per jaar een dag bijeen.

Hoger onderwijsinstellingen die de intentieverklaring VN-verdrag al hebben ondertekend

Logo Universiteit twente Logo Hogeschool leiden

Logo Saxion hogeschool

Logo Avans hogeschool

Logo TU/e Logo Maastricht university Logo Hogeschool Windesheim logo Erasmus university
Logo Tilburg university logo Fontys logo Universiteit van amsterdam logo Universiteit utrecht
Logo Tu delft logo Hanze university logo Hogeschool utrecht logo Universiteit leiden
logo Nhl stenden logo Vrije universiteit amsterdam

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag

We streven ernaar dat alle hogescholen en universiteiten in 2025 de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend.

Gerelateerde items

Internationale Dag van Mensen met een Beperking | Magazine impact VN-verdrag op hoger onderwijs

Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

De verschillende rollen van het College voor de Rechten van de Mens inzake het VN-verdrag handicap