Landelijke werkgroep studentenwelzijn hoger onderwijs

De landelijke werkgroep Studentenwelzijn is in 2018 door het ministerie van OCW ingesteld. Aanleiding was het Actieplan studentenwelzijn dat gezamenlijk door de netwerkpartners Studentenwelzijn is opgesteld. Tegelijkertijd is ook het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn opgericht.

ECIO werkt hierin samen met vertegenwoordigers van:

  • OCW
  • VSNU
  • Vereniging Hogescholen
  • Universiteit voor Humanistiek
  • LSVb
  • ISO.

Focus landelijke werkgroep Studentenwelzijn

De werkgroep, waarvan ECIO voorzitter is, richt zich op de implementatie van de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn binnen het hoger onderwijs. De werkgroep komt zes keer per jaar bijeen. Het overzicht van de overlegstructuren van de landelijke werkgroep Studentenwelzijn geeft je inzicht in de samenwerking op student-, instellings- en landelijk niveau.

Afbeeldingen van de logo'sn (1)

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho