Landelijke stuurgroep studentenwelzijn hoger onderwijs

Binnen het landelijk netwerk studentenwelzijn is er ook een stuurgroep studentenwelzijn. De stuurgroep schets kaders voor het landelijk netwerk studentwelzijn, zij zorgen voor de vormgeving van de netwerkbijeenkomsten (inhoudelijke kennisdeling) en signaleren knelpunten en agenderen via VSNU en VH als spreekbuis. De stuurgroep komt zes keer per jaar bijeen.

Het overzicht van de overlegstructuren van rondom Studentenwelzijn geeft je inzicht in de samenwerking op student-, instellings- en landelijk niveau.

Maak kennis met stuurgroepleden

Organisatie: Radboud Universiteit

Ger Boonen zijn loopbaan bij de Radboud Universiteit kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij studentenbegeleiding en studentenwelzijn. Zo is hij enige jaren hoofd van het Onderwijscentrum van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica geweest en vervolgens vijf jaar directeur Studentenzaken. Sinds anderhalf jaar is Ger directeur bedrijfsvoering en lid van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Letteren en nog steeds zeer nauw betrokken bij studentenwelzijn. Samen met Marieke de Bakker van de Universiteit Utrecht vertegenwoordigen zij de universiteiten op dit thema in samenwerking met de VSNU.

Organisatie: Windesheim en Trimbos-instituut

Jolien Dopmeijer is werkzaam als Projectleider Studenten bij het Trimbos-instituut en als docent-onderzoeker bij het Teachers College van hogeschool Windesheim. Met het Studententeam van het Trimbos-instituut werkt zij aan monitoring van de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten en het ontwikkelen van aanbod en initiatieven ter bevordering van het studentenwelzijn. Jolien onderzoekt het thema studentenwelzijn sinds 2010 en is hier in februari 2021 op gepromoveerd. Zij is mede-initiator van het Actieplan Studentenwelzijn (2018) dat ten grondslag lag aan het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Jolien heeft expertise en een grote bevlogenheid op diverse studentenwelzijnsthema’s zoals mentale gezondheid, positieve psychologie, middelengebruik, studieklimaat en ‘sense of belonging’ (verbondenheid en je thuis voelen binnen de school) en bepleit sterk het belang van een preventieve integrale aanpak ter bevordering van studentenwelzijn. Studentenwelzijn gaat hierin over álle studenten en over de student de ruimte te geven om zich optimaal te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Bij het Teachers College worden de eerste stappen gezet om deze thema’s te integreren in het curriculum.

Organisatie: Fontys

José Theulen is directeur Studentenvoorzieningen bij Fontys Hogescholen. Zij is de initiator van het programma Studiesucces, waarin studentenwelzijn en studentcoaching een prominente plaats hebben. Kenmerkend voor dat programma is dat de vele aspecten van studiesucces in samenhang met elkaar worden gebracht en worden gevoed door onderzoek. Onder haar verantwoordelijkheid vallen ook de studentenpsychologen, studentendecanen en studiekeuzeadviseurs, alsmede medezeggenschap en de studentenadministratie.

Organisatie: Universiteit Utrecht

Marieke Bakker

Marieke de Bakker werkt bij de Universiteit Utrecht als afdelingshoofd Studenten. Marieke is als afdelingshoofd verantwoordelijk voor strategische beleidsadvisering aan het college van bestuur en faculteiten op het gebied van studentzaken, voor studentbegeleiding en studentendienstverlening op universitair niveau en voor de contacten met studie- en studentenverenigingen. De Universiteit Utrecht heeft sinds 2018 een werkprogramma dat gericht is op het bevorderen van studentenwelzijn, o.a. door uitbreiding van het aanbod gericht op preventie en intensivering van communicatie en begeleiding. Een taskforce bestaande uit studenten en medewerkers ziet toe op de voortgang.

Organisatie: Codarts Rotterdam

Stephanie Keizer-Hulsebosch is werkzaam als afdelingshoofd Student Life bij Codarts, hogeschool voor de podiumkunsten in Rotterdam. Student Life is een studentgericht zorg- en begeleidingsprogramma dat integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijs alsmede gebruikmaakt van praktijkgericht onderzoek. De focus light hierbij op het stimuleren van zelfredzaamheid en veerkracht en, gezien de aard van de opleidingen, het optimaliseren van talent en waar mogelijk voorkomen van fysieke en mentale klachten. Daarnaast werkt Stephanie als onderzoeker bij het lectoraat Performing Arts Medicine en is ze een van de oprichters van het onderzoekscentrum Performing artist and Athlete Research Lab (PEARL) dat onderzoek doet naar gezondheidsklachten en effectieve interventie strategieën bij podiumkunstenaars en atleten. Stephanie heeft ruim twintig jaar (inter)nationale ervaring in het opzetten van programma’s op het gebied  van studentenwelzijn- en begeleiding, cultuurverandering en change management.