Infolijn

Ondersteuning van onderwijsprofessionals voor studeren zonder belemmering

Afbeelding met contactgegevens Infolijn

Voor wie is de infolijn?

De infolijn is alleen bedoeld voor professionals in het hoger onderwijs. Onderwijsprofessionals uit het hoger onderwijs kunnen via de infolijn bij ECIO terecht met vragen, advies en opmerkingen over studeren met een functiebeperking van maandag tot en met vrijdag van 9:00 -16:30 uur. De experts van ECIO streven er naar binnen vijf werkdagen inhoudelijk te reageren op uw vraag.

  • Voor vragen door professionals uit het mbo of vragen over het mbo verwijzen we door naar de MBO Raad.
  • Voor vragen van ouders verwijzen we door naar Ouders en Onderwijs.
  • Studenten kunnen met veel vragen terecht bij de studentenvakbonden LSVB (Landelijke Studentenvakbond), ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en bij JongPIT (voorheen ECJP, Ervaringscentrum Jong Perspectief).

Corona-update

Onderwijsinstellingen spelen flexibel in op de Coronacrisis. Laten we niet vergeten om, in alle hectiek en bij de vele prachtige creatieve oplossingen die gevonden worden in deze hectische tijden, te zorgen dat de lessen en het materiaal voor àlle studenten toegankelijk zijn. Door bijvoorbeeld te zorgen voor ondertiteling of direct ook spraakprogramma’s te koppelen aan lesmateriaal kunnen we ook studenten met een handicap gewoon door blijven leren, zonder belemmeringen. Op onze site vind je veel informatie, handige tips en hulpmiddelen.

Ben je hogeronderwijsstudent en heb je ondersteuning nodig?

  • Loop je tegen problemen vanwege de coronacrisis? Meld dit bij het studentenmeldpunt COVID-19.
  • Deel je ervaringen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zodat zij in samenspraak met de onderwijsinstellingen en het ministerie van OCW het afstandsonderwijs kunnen verbeteren.
  • Informeer bij de contactpersoon van je onderwijsinstelling hoe zij je kunnen helpen.
  • Lees meer nieuws van NVS-NVL over passend onderwijs in coronatijden.

Veel informatie op deze websites kan ook nuttig zijn voor professionals buiten het hoger onderwijs, ouders en studenten.