Landelijk Netwerk Studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Wat verstaan we nu precies onder studentenwelzijn? Wat kunnen we doen om het welzijn van de studerende generatie te bevorderen? Wat is de taak van de onderwijsinstelling hierin? Tegen deze vragen lopen hoger onderwijsinstellingen aan. Om niet opnieuw het wiel uit te vinden, is het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho opgericht. ECIO is initiator en facilitator van dit netwerk.

Doel Landelijk Netwerk

 • uitwisselen ervaringen en aanpak;
 • kennis delen (brengen en halen);
 • good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken;
 • signaleren van knelpunten;
 • jaarlijks viermaal bijeenkomen.

Voor wie?

 • Vertegenwoordigers van initiatieven rondom ‘studentenwelzijn’ binnen instellingen voor hoger onderwijs.
 • Professionals van instellingen voor hoger onderwijs die zich willen gaan richten op studentenwelzijn.

De agenda van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn wordt voorbereid door een coördinatiegroep en gevoed vanuit diverse thematische Werkgroepen. De rol en taak van de thematische werkgroepen is: het leveren van input (producten en inzichten) aan het landelijk netwerk en via een digitaal platform. Wil je ook deelnemen aan het landelijk netwerk. Neem dan contact met ons op.

Verslagen bijeenkomsten

Opname van de bijeenkomsten bekijken? Ga dan naar webinars.

Bijeenkomsten Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

De bijeenkomsten zijn fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden. De reguliere bijeenkomsten in 2022 staan gepland op:

 • 3 februari 2022
 • 21 april 2022
 • 29 september 2022
 • 24 november 2022

In de agenda vind je het overzicht van de komende bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn.

Ontstaan van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

Het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn is in 2018 door het ministerie van OCW ingesteld. Aanleiding was het Actieplan studentenwelzijn dat gezamenlijk door de netwerkpartners Studentenwelzijn is opgesteld. Tegelijkertijd is ook de landelijke werkgroep Studentenwelzijn opgericht.

Online communities

 • Voor ervaringsdeskundigen die studeren met een ondersteuningsvraag is de besloten community opzet. Via dit platform kunnen zij kennis, ervaringen en actuele ontwikkelingen delen rondom inclusief studeren.
 • Ook voor onderwijsprofessionals is een besloten online  community opgezet voor het delen van kennis, ervaringen en best practices.

Gerelateerde items

ECIO lanceert landelijke Kennisbank Studentenwelzijn ter bevordering welbevinden studenten