Landelijk Netwerk Studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Wat verstaan we nu precies onder studentenwelzijn? Wat kunnen we doen om het welzijn van de studerende generatie te bevorderen? Wat is de taak van de onderwijsinstelling hierin? Tegen deze vragen lopen  hogeronderwijsinstellingen aan. Om niet opnieuw het wiel uit te vinden, is het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho opgericht. ECIO is initiator en facilitator van dit netwerk.

Doel Landelijk Netwerk

  • uitwisselen ervaringen en aanpak;
  • kennis delen (brengen en halen);
  • good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken;
  • signaleren van knelpunten;
  • jaarlijks viermaal bijeenkomen.

Voor wie?

  • Vertegenwoordigers van initiatieven rondom ‘studentenwelzijn’ binnen instellingen voor hoger onderwijs.
  • Professionals van instellingen voor hoger onderwijs die zich willen gaan richten op studentenwelzijn.

De agenda van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn wordt voorbereid door een coördinatiegroep en gevoed vanuit diverse thematische Werkgroepen. De rol en taak van de thematische werkgroepen is: het leveren van input (producten en inzichten) aan het landelijk netwerk en via een digitaal platform. Wil je ook deelnemen aan het landelijk netwerk. Neem dan contact met ons op.

Verslagen bijeenkomsten

Bijeenkomsten Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

De bijeenkomsten zijn fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden. De reguliere bijeenkomsten in 2021 staan gepland op:

  • Donderdag 22 april 2021
  • Donderdag 16 september 2021
  • Donderdag 18 november 2021

In de agenda vind je het overzicht van de komende bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn.

Ontstaan van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

Het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn is in 2018 door het ministerie van OCW ingesteld. Aanleiding was het Actieplan studentenwelzijn dat gezamenlijk door de netwerkpartners Studentenwelzijn is opgesteld. Tegelijkertijd is ook de landelijke werkgroep Studentenwelzijn opgericht.

Gerelateerde items

Rapport De Staat van het Onderwijs 2021 | welzijn van studenten staat onder druk

Mentaal welzijn in coronatijd | 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

Buddyprogramma voor studeren met een functiebeperking met ongekende grote toeloop