Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die  werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren, door:

  • Bewustwording en vergroten van zichtbaarheid van (knelpunten van) jonge studerende mantelzorgers
  • Het verhogen van basiskennis bij (onderwijs)instellingen
  • Het vergroten van motivatie en bieden van ondersteuningsmogelijkheden
  • Het ‘normaliseren’ van mantelzorg als waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

Dat doel willen we bereiken door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Waar mogelijk bundelen we krachten. Met een LinkedIn-groep staan professionals direct met elkaar in verbinding. Wil je kennisdelen, inspiratie opdoen of knelpunten bespreken? Meld je dan ook aan voor de besloten LinkedIn-groep Expertiselab Jonge Mantelzorgers.

Sluit ook aan bij het Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Het Expertiselab komt twee à driemaal per jaar een dagdeel bijeen. De bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties en worden voorbereid door een agendacommissie die bestaat uit drie leden: MantelzorgNL, ECIO en bij toerbeurt een ander lid van het netwerk.

Deelnemers netwerk Expertiselab Jonge Mantelzorgers

CINOP/ECIO, Consulent Evenmens, De Driemaster, Fontys Hogescholen, Gemeente Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, In de buurt 033, JMZ Pro, Jonge Mantelzorg, Mantelzorg & Meer, MantelzorgNL, Movisie, Ouders & Onderwijs, Participe Delft, PEP Den Haag, SBB, Sociaal Cultureel Planbureau, Sterker, Steunpunt Gilze en Rijen, SteunpuntMZ Zeist, Tilburg University, University of Maastricht, Vilans, Vrije Universiteit, Welzijn Barneveld, Zwolle doet!

Ben jij werkzaam als professional? Heb je affiniteit met jonge studerende mantelzorgers en wil je je aansluiten bij dit netwerk?