De Nationale Studenten Enquête: analyse studeren in het wo met een functiebeperking 2019

16 June 2020

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks uitgezet onder studenten in het hoger onderwijs. Van de NSE 2019 zijn alleen gegevens van de universiteiten beschikbaar. ECIO maakte een nadere analyse van de antwoorden van de respondenten met een functiebeperking. Uit deze analyse blijkt dat bijna 10% van de studenten een belemmering door een functiebeperking ervaart. De enquête is uitgevoerd  in opdracht van Studiekeuze123.

Respondenten

De enquête is ingevuld door 91.184 studenten, afkomstig van 17 universiteiten. Bijna 10% (10.699) van de respondenten gaf aan een functiebeperking te hebben. 8.846 van deze respondenten gaven aan dat zij met hun functiebeperking een belemmering ervaren.

Mate van belemmering door beperking

In de analyse wordt de mate van belemmeringen van 30 beperkingen weergegeven. Vervolgens zijn deze 30 belemmeringen samengevoegd in zeven categorieën, voor een vergelijk van bachelor- en masterstudenten. De respondenten vertegenwoordigen 10 opleidingssectoren. In het WO zijn psychische aandoeningen en chronische ziekten de meest voorkomende beperkingen. Uit de analyse van type beperking en de opleidingssector blijkt dat er hier geen duidelijke correlatie is.

Tevredenheid: facilitering studeren met een beperking

De respondenten met een functiebeperking hebben op tien verschillende punten aangegeven hoe hun  universiteit het studeren met een functiebeperking faciliteert. De studenten zijn het meest tevreden over de geschiktheid van de gebouwen en het minste over de voorlichting voor studeren met een functiebeperking.

Trendanalyse tevredenheid

Voor het onderzoeken van de trends zijn de scores van 2019 vergeleken met die van 2017 en 2018 van de bachelor- en masterstudenten.

  • Bij de bachelorstudenten is een lichte positieve trend te zien bij ‘geschiktheid gebouwen’, ‘begrip medestudenten’, ‘digitale toegankelijkheid’ en ‘begeleiding’. Binnen het onderdeel ‘Aanpassing onderwijs’ is de tevredenheid dit jaar significant gedaald ten opzichte van 2017 en 2018.
  • Bij de masterstudenten zien we een sterk opwaartse trend voor de tevredenheid over ‘begeleiding’, maar ook een significante neerwaartse trend voor de tevredenheid van de ‘digitale toegankelijkheid’.
  • Een gemiddelde tevredenheidsanalyse van bachelor- en masterstudenten per type aandoening laat zien lichte opwaartse trends zien voor ADHD, Dyslexie en Dyscalculie, en psychische aandoeningen. Zorgelijker is dat er voor fysieke aandoeningen een duidelijk neerwaartse trend is te onderscheiden. Daarnaast zijn studenten met een psychische aandoening het minst tevreden.
  • De tevredenheidsscores zijn ook uitgewerkt per instelling, met een vergelijk tussen bachelor- en masterstudenten.

Het rapport wordt binnenkort hier gepubliceerd.

Oproep: vernieuwing Nationale Studenten Enquête | ook jouw mening telt!

Ben je betrokken bij studiekeuzevoorlichting van scholieren? Denk dan mee over hoe de vragenlijst van de Nationale Studenten Enquête verbeterd kan worden. Deel jouw ideeën met de Projectgroep vernieuwing vragenlijst NSE! Doe mee en meld je aan.

Expertise vergroten

ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs ondersteunt onderwijsprofessionals met handreikingen, instrumenten, studiedagen, workshops en maatwerktrainingen. Kijk hier voor het volledige aanbod.