Digitale toegankelijkheid: quick wins voor docenten

Zelf aan de slag

Onderstaande tips zorgen ervoor dat je webteksten, e-mails en Wordbestanden beter toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld studenten met dyslexie, visuele beperkingen, autisme en auditieve beperkingen. Op de website vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid zoals onder andere handreikingen, tips en video’s.

  • Gebruik de meest simpele taal die mogelijk is.
  • Leg jargon en andere moeilijke woorden uit.
  • Gebruik beschrijvende koppen en tussenkoppen en begin voor elk nieuw onderwerp een nieuwe alinea.
  • Begin een tekst met de belangrijkste informatie.
  • Geef plaatjes een alt-tekst of bijschrift en leg ook in tekst uit wat er op de afbeelding/in de grafiek/in het schema/via de animatie te zien is.
  • Gebruik niet enkel kleur om bijzondere tekst te markeren.
  • Gebruik tabellen niet om een tekst op te maken of overzicht in een tekst te creëren, gebruik ze alleen om data te verwerken (en maak ze dan toegankelijk op).
  • Maak gebruik van de opmaakprofielen (bijvoorbeeld Kop1) om bijzondere tekst te markeren, doe dit niet door delen van de tekst vet of groter te maken.
  • Kies voor een schreefloos lettertype (zonder ‘haakjes’ aan de letters).
  • Let op: bij het gebruik van video en audio is officieel ondertiteling en audiodescriptie nodig. Stel verschillende bronnen beschikbaar, bijvoorbeeld een video, een stroomschema en een beschrijving in tekst.

Zie ook het dossier over toegankelijk leren op de site van Dedicon. Met informatie over het toegankelijk aanbieden van lesmateriaal. Onder andere over: welke vorm je kunt kiezen om iets te presenteren, de leesbaarheid van teksten en de mogelijkheden voor leerlingen met een leesbeperking (zoals dyslexie of een visuele beperking) om het aangeboden materiaal te kunnen gebruiken.

Wie gebruikmaakt van een CMS of materiaal maakt voor een ELO heeft veel aan het handboek van The Internet Academy: www.theinternetacademy.nl/gratis-lesmateriaal/

Blijf op de hoogte!

Abonneer je op de nieuwsbrief en volg ECIO op de sociale mediakanalen (Twitter, LinkedIn, Facebook). Je blijft dan automatisch op de hoogte van de laatste (inter)nationale ontwikkelingen.

Gerelateerde items

Handreiking | Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan?

Behoud online onderwijs belangrijk voor studenten met een functiebeperking

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Handreiking | Digitaal toegankelijk hoger onderwijs: een goede start voor iedereen