Deelnemers over onze studiedagen

Tijdens de studiedag ‘beleidsmatig denken over studeren met een functiebeperking’ werd ingegaan op context en urgentie, het betrekken van studenten+ en diverse participatiemodellen. We reflecteerden op bestaande beleidsdocumenten en spraken met elkaar over ideaal beleidsformat. Eveneens werd aan de hand van de systeemopstelling inzicht verkregen in het speelveld en langs welke wegen je meer beweging kunt krijgen binnen de onderwijsinstelling. Vervolgens is er gekeken naar een concreet implementatieplan met quick wins. Ten slotte werd ingegaan op het monitoren/evalueren van beleid met betrokkenheid van studenten+.

Middels de stappen gedurende de studiedag hebben de deelnemers concrete handvatten gekregen om binnen de eigen instelling het beleid te vormen of aan te scherpen en structureel te werken aan toegankelijk onderwijs voor studenten+.

Reacties van de deelnemers (professionals uit het hoger onderwijs):

  • “Het uitwisselen van ervaringen en de ervaring en het enthousiasme van trainsters was heel prettig. Het heeft me bruikbare ideeën opgeleverd.”
  • “Het was een gevarieerde dag met veel nuttige kennis en ruimte voor uitwisseling van ervaringen”
  • “Het was duidelijk, leerzaam en inspirerend”.
  • “De opzet van het programma was top, met onder andere veel uitwisseling en interessante gezichtspunten, zoals het ontrafelen van je organisatie in bondgenoten”
  • “Ik zit momenteel in de laatste fase van het schrijven van de beleidsnotitie studeren+. Op basis van een aantal tips tijdens de studiedag heb ik nog wat aanpassingen kunnen doen. Ik heb vooral ook veel gehad aan de gesprekken over implementatie, dat is de volgende stap hier.”

Neem contact op voor meer informatie

Marjolein Büscher-Touwen | ECIO

Marjolein Büscher-Touwen