‘We gaan iemand niet bij de drempel afwijzen’

Portret Hogeschool Viaa over inclusief onderwijs

Jaap Noppers kalende man met groene blouse zittend op een boomstam

16 september 2021

Sinds zeven jaar werkt Jaap Noppers als studentendecaan bij Hogeschool Viaa. Samen met zijn collega-studentendecaan spreekt hij studenten, geeft hij presentaties tijdens open dagen en verzorgt hij alle voorlichting over studeren met een functiebeperking. Hij vertelt over de (on)mogelijkheden van coaching op een kleine school. “Het is echt met elkaar zoeken wat kan.”

“Met zo’n 1600 studenten en 200 medewerkers zijn we een kleine club. Alle studenten en medewerkers kennen ons als studentendecanen. De positionering gaat ook steeds beter. Inmiddels ziet iedereen de meerwaarde ervan in. Elke opleiding kent daarnaast studentencoördinatoren. Met hen hebben we veel afstemming.

Veelvoorkomende ondersteuningsvragen

Tot wel tachtig procent van onze doelgroep heeft te maken met dyslexie en ADD. Omdat we een sociale opleiding hebben, zijn er minder studenten die binnen het autismespectrum vallen. Wel is er soms sprake van een fysieke handicap. Voor studenten die ondersteuning op het gebied van hun financiën nodig hebben, is er vanuit de gemeente Zwolle het speciale financieel spreekuur Moneyfit. Studenten kunnen zich via mij daarvoor inschrijven. En we zien veel studenten met stressklachten. Deze laatste groep doet het sinds de coronatijd beter, omdat ze minder prikkels krijgen. Maar de studenten met ADD hebben het juist wel moeilijker, zij missen het interactief leren.

We zijn eerlijk over de (on)mogelijkheden

Wij hebben een visie, die breed gedragen wordt. We nemen alle wettelijke taken serieus, maar er ligt niet veel vast op papier rondom ons beleid. Omdat we een kleine school zijn, zijn onze middelen beperkt. Het is echt zoeken met elkaar wat kan. Ik probeer richting studenten altijd heel eerlijk te zijn, ook over de onmogelijkheden. Neem als voorbeeld een student met autisme die als droom heeft om de Pabo te doen. Dan bespreken we duidelijk voor aanvang van de studie dat we het proberen. En dat we het eerste jaar echt kijken of we het zien zitten. We gaan iemand niet bij de drempel afwijzen.

” Mocht het niet lukken, dan komt de ‘nee’  vanzelf. Het is belangrijk om toch te proberen of de droom haalbaar is. ” – Jaap Noppers

 Empathisch en uitnodigend

Ik probeer als studentendecaan zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Veel studenten durven niet open te zijn, ze krijgen veel afwijzingen. Dan helpt het om in de gesprekken empathisch, uitnodigend en laagdrempelig te zijn. Zelf kan ik altijd genoeg leren. Omdat wij een sociale opleiding zijn, hebben we veel docenten met kennis vanuit de medische hoek en op het gebied van welzijn. We leren onderling van elkaar. Daarnaast zit ik in het LOShbo; de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs. Binnen dat netwerk worden ook veel ervaringen uitgewisseld.

Geen quick fix

Ik zou willen dat het onderwijs meer flexibel is, dat het meer aansluit op de specifieke kwaliteiten van een student. In de begeleiding bestaat er geen ‘quick fix’, zelfs niet als de voorzieningen er zijn. Het is knokken, maar als het je passie is, ben je daartoe bereid. Bij veel studenten met ADD bijvoorbeeld zit de beperking niet in hun zelf, maar in de manier waarop wij het onderwijs vormgeven en hoe de omgeving is.”

Gerelateerde items

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

‘Zoeken van de balans in denken en doen en helpen vanuit de creatieve slag’

Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets

‘Trek je mond open en blijf dat doen. Laat jezelf zien!’

Inclusief onderwijs: verantwoordelijk voor elkaar én ieder ook voor zichzelf