‘Wat je voor de student+ doet, verbetert de onderwijskwaliteit als geheel’

30 november 2020

Romke Biagioni werkt al zestien jaar als studentendecaan aan de Universiteit Leiden. Ze is tevens vijf jaar lang voorzitter geweest van de Commissie Rechtspositionele Aangelegenheden, onderdeel van het Landelijk Bureau Studentendecanen-Wetenschappelijk Onderwijs. Hier vervult ze sinds drie jaar de rol van secretaris. Met haar verhaal zet ze onder meer uiteen hoe je, in haar ogen, het beste het gesprek kan voeren met studenten+.

Beleidsaanpak voor borging van inclusief onderwijs

Onze beleidsaanpak is centraal belegd omdat we rechtsgelijkheid willen binnen de instelling. Sinds 2008 bundelen we de kennis en ervaringen rondom de verschillende functiebeperkingen en belemmeringen. Zo kunnen we zien wat werkt en wat niet werkt. Ook hebben we zicht op het aantal studenten met een beperking binnen de instelling en hoe zij de studie doorlopen. De inclusietaken zijn centraal belegd in het expertisecentrum Fenestra, dat onderdeel is van Universiteit Leiden. Het expertisecentrum is een informatie en adviespunt voor ouders, (aankomende)studenten, studieadviseurs en docenten en andere medewerkers van de Universiteit Leiden. Onze procedure is dat de studenten zich bij de studentendecanen melden voor een intake. De studentendecanen kijken samen met de student wat er nodig is om de studie succesvol te kunnen doorlopen. De opleiding krijgt een schriftelijke aanbeveling welke voorzieningen getroffen moeten worden voor de student. De uitvoering voor het treffen van voorzieningen, ligt bij de opleidingen zelf.

Ondersteuning van onderwijsprofessionals en studenten+

Onderwijsprofessionals en studenten+ komen met vragen, zowel rechtstreeks bij de studentdecanen als via studieadviseurs of medestudenten. Als studenten zich aanmelden bij studielink, kunnen ze aanklikken dat ze informatie willen over studeren met een functiebeperking. Dan worden ze per e-mail geïnformeerd over de procedure bij Fenestra. Naast de intakes geef ik ook individuele begeleiding aan studenten met complexere problematiek en heb ik een studiebegeleidingsgroep voor studenten met AD(H)D. Ik heb grote bewondering voor de studenten+. Het zijn mensen met volharding. Mijn drijfveer is wat je voor de student+ doet, je hiermee de onderwijskwaliteit als geheel verbetert.

Collectieve kennisdeling

We doen veel aan kennisdeling binnen de landelijke groepen en geven symposia, trainingen op locatie en organiseren webinars. Jaarlijks is er voor studieadviseurs is een training over studeren met een functiebeperking met aandacht voor rechtspositie en begeleiding. Ook specifieke doelgroepen komen aan bod.

Knelpunten bij ondersteuningsvragen

Wat ik schrijnend vind, is dat studenten+ al veel negatieve ervaringen in het onderwijs hebben voordat ze binnenkomen. Ze hebben bijvoorbeeld te horen gekregen dat ze lui of dom zijn en hebben adviezen gekregen die niet op maat zijn. Ze hebben zich aangepast aan die norm, wat vaak niet past bij de student. Gesprekken met deze studenten geeft hen dan ook meer perspectief en dat je best kan studeren op een manier die bij jou past. Het zou mooi zijn als binnen het onderwijs meer aandacht komt voor verschillende manieren van studeren en toetsing.
Ik zie dat studenten met psychische problematiek vaak vanuit de GGZ niet begeleiding krijgt die aansluit bij de universiteit. Daar kan een kloof zitten. Bijvoorbeeld bij de begeleiding van studenten met autisme zien we dat zij te weinig kennis hebben over het onderwijs en specifieke studievaardigheden.

Tips voor studenten en onderwijsprofessionals

Aan de studenten wil ik meegeven: vraag hulp! Wacht niet te lang, bespreek je belemmering bij iemand van wie jij denkt dat hij je begrijpt. Mijn tip voor onderwijsprofessionals is om altijd met de student+ in gesprek te gaan, goed te luisteren en de situatie individueel te bekijken. Vul niet vooraf in wat iemand met bijvoorbeeld AD(H)D nodig zal hebben want dat verschilt per persoon enorm. Tijdens een persoonlijk gesprek krijg je een duidelijk beeld van de belemmeringen en oplossingen. Dan kan je pas een goed advies geven.

Ideaalbeeld van inclusief onderwijs

Mijn wens is dat studenten niet meer het gevoel hebben dat er iets mis is met hen en dat ze zich moeten aanpassen aan de standaard. Iedereen heeft zijn eigen leerstijl en het is vooral van belang jezelf daarin te leren kennen en realistische doelen te stellen.
Mijn droom is dat het onderwijs wat kleinschaliger wordt, zodat docenten en begeleiders meer tijd en aandacht kunnen hebben voor studenten+.

NB: Onder studenten+ verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’