UDL als learning community

24 september 2020

Ruur Boersma is als decaan inmiddels zes jaar werkzaam op de Wageningen University & Research. Ze vertelt over de aanpak voor het inclusiever maken van de onderwijsinstelling en wat haar ideeën daarbij zijn.

Beleidsaanpak voor borging van inclusief onderwijs

“We hebben het beleid, in het algemeen, bij de vier decanen belegd. Ik ben er daar zelf een van. omdat ik ook als decaan participeer in het landelijk decanenoverleg en in de Commissie Studentenwelzijn. We hebben één faculteit en een beleidsplan voor studeren met een functiebeperking. De docenten zijn bekend met onze visie en het beleid. Ze zijn gewend om hiermee te werken.

Ondersteuning van onderwijsprofessionals en studenten+

We zijn met vier decanen verantwoordelijk dat onze activiteiten aansluiten bij het inclusiebeleid. We hebben korte lijnen met de studieadviseurs en docenten en geregeld contact over de aanpak en begeleiding van studenten+. De studieadviseur is het eerste aanspreekpunt voor studenten+. Studieadviseurs nodigen studenten ook persoonlijk uit en verwijzen door naar de decanen. Wanneer studenten ondersteunende voorzieningen nodig hebben, kunnen ze dit met een docentenbrief bij de docent aangeven. Dat werkt goed. Dit gebeurt zowel vooraf als tijdens de opleiding. De student vraagt deze docentenbrief aan bij de decaan. Voor de meest voorkomende voorzieningen heeft de decaan het mandaat om dit meteen toe te kennen. Voor bijzondere gevallen is de goedkeuring van de examencommissie nodig, met ondersteuning van het oordeel van de studentenpsycholoog of -arts. Als de student eenmaal deze brief heeft, is de decaan niet meer nodig. De student kan altijd om een regeling vragen bij de docent, maar die is vrij om hier wel of niet op in te gaan. Bij problemen wordt contact gelegd met een studieadviseur. Ook ad-hoc overleggen we met de docent en studieadviseur over specifieke kwesties. Ikzelf begeleid hoogbegaafde studenten. We hebben een goede informatievoorziening via de website voor zowel studenten als docenten. De verantwoordelijkheid van digitale toegankelijkheid ligt bij docentensupport. Dit is op het niveau van de leeromgeving en niet op het beleid.

Collectieve kennisdeling

Met input vanuit de overheid, rondom regelgeving, en de kennis vanuit ons landelijke overleg, de Commissie Studentenwelzijn, informeer ik mijn collega’s over de ontwikkelingen rondom studeren met een ondersteuningsvraag.
We hebben een actieve afdeling Education Support waar de docenten terecht kunnen voor vragen. Met de afdeling Education Support zijn er geen vaste overlegmomenten. Er is wel veel contact met de examencommissies over de voorzieningen. De afgelopen maanden lag de nadruk, vanwege de coronacrisis, op het optimaal inrichten van online onderwijs. En hoe juist nu om te gaan met studenten met een functiebeperking vanuit een autistisch spectrum.

Veelvoorkomende ondersteuningsvragen

Een grote groep studenten studeert met een functiebeperking. Er zijn er veel studenten met psychische klachten, zeker nu tijdens de coronacrisis. Studenten met ADHD missen de structuur. De meest voorkomende ondersteuningsbehoefte is extra tijd voor tentamens. Voor studenten met autisme, visuele problemen of met een rolstoel gaat het vooral om extra voorzieningen. Studenten met dyslexie of ADHD willen het vaak eerst zelf proberen en komen later met hun ondersteuningsvragen. Wanneer we te maken hebben met specifieke belemmeringen, bijvoorbeeld een student met NAH, die niet meer dan 50% kan studeren, kijk ik er specifiek naar, om bijvoorbeeld de docentenbrief wat specifieker te maken. Zodat we ook deze studenten optimaal kunnen ondersteunen.

Knelpunten bij ondersteuningsvragen

De ervaren knelpunten zijn de financiële problemen van studenten. En het niet om hulp durven vragen of het te laat aangeven dat ze hulp nodig hebben. Dit geeft hen meer stress.

Tips

Ik zou vooral aan studenten willen meegeven: wees bewust van wat je nodig hebt en vraag het. En doe vooral dát waar je blij van wordt. De studietijd is ook een tijd van persoonlijke ontwikkeling. Onderwijsprofessionals adviseer ik om te focussen op persoonlijke aandacht. Kijk naar elk individu: wie ben jij en wat heb je nodig. Zorg voor maatwerk voor wat nodig is. Probeer niet alles zelf te doen. Sommige docenten zijn zo begaan dat ze erg ver gaan in de begeleiding.

Ideaalbeeld van inclusief onderwijs

Mijn ideaalbeeld is Univeral Design for Learning. Curricula die universeel ontworpen zijn, zodat studenten de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen wat ze doen, wat ze leren, hoe ze dat aanpakken en hoe ze dat laten zien. Een learning community waarbij de docenten meer coaches zijn en de studenten gestimuleerd worden om dingen toe te voegen. Bijvoorbeeld dat studenten zich verdiepen in aspecten van het vak die niet specifiek bij de leerdoelen horen. Zo kan iedereen leren van elkaar.”

 

NB: Onder studenten+ verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Deel ook jouw verhaal!

Wat betekent inclusie binnen jouw onderwijsinstelling? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal.