‘Trek je mond open en blijf dat doen. Laat jezelf zien!’

Portret Hogeschool van Amsterdam (HvA) over inclusief onderwijs

Afbeelding Matthijs Eijgelshoven man met baardje en bril

14 juli 2021

‘Studenten kunnen iets betekenen voor andere studenten’

Als programmaleider studeren met een functiebeperking werkt Matthijs Eijgelshoven bij Studentenzaken, een centrale dienst van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Per faculteit worden er, mede met input van de studenten zelf, actieplannen gemaakt. “Ik zeg altijd tegen studenten: Trek je mond open en blijf dat doen, ook al is je vraag al vaak gesteld”.

Inclusieve beleidsaanpak

“Het beleid is centraal opgesteld, samen met de Universiteit van Amsterdam. Binnen de Hogeschool van Amsterdam voerden we een strategisch programma uit met als doel gelijkwaardigheid voor alle studenten. Het programma is net afgerond en wordt opgevolgd door een programma studentenwelzijn. Ik ben als programmaleider studeren met een functiebeperking bezig met hogeschoolbrede verbeteringen. Elke faculteit heeft eigen portefeuillehouders én een faculteitsvertegenwoordiger, met wie ik samenwerk. Per faculteit hebben we verbeteringen ingezet; de voortgang wordt jaarlijks aan het CVB gerapporteerd. Iedere faculteit brengt zijn eigen accenten aan, maar er zijn ook een paar gezamenlijke instellingsbrede projecten.

Unieke hulpvragen

In onze Soft Landingsgesprekken kunnen studenten zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. We bespreken wat de opleiding inhoudt en welke aanpassingen nodig zullen zijn voor de student. Dat gesprek moet vooral ook een warm welkom voor de student zijn. Naast onze 23 studentendecanen en de studieloopbaanbegeleiders hebben sommige opleidingen speciaal toegewijde begeleiders, casemanagers en contactpersonen. De studiebegeleiders, studentendecanen (voorzitters van faculteiten) en andere collega’s binnen de faculteiten weten me te vinden bij specifieke vragen. Daarnaast benaderen studenten mij soms ook zelf. Vaak gaat het om kwesties die uniek of interessant zijn en als goed voorbeeld voor een andere faculteit kunnen dienen. Denk aan de hulpvraag van ondertiteling voor slechthorende studenten. Uiteindelijk bleek speciale hulpsoftware voor liveondertiteling ook handig voor studenten met een motorische beperking. Een ander voorbeeld is de concrete vraag naar gehandicaptenparkeerplekken. Door de ligging van de HvA middenin het centrum én met een ontmoedigingsbeleid voor autoverkeer, is het voor sommige studenten lastig om de school met de auto te bereiken. Voor hen is het juist van belang om met de auto naar school te komen. Daarom hebben we voldoende gehandicaptenparkeerplekken geregeld. 

Grootste knelpunt

Het grootste knelpunt is dat veel faculteiten het nét iets anders georganiseerd hebben. Met zeven faculteiten en ruim tachtig opleidingen zijn er veel verschillen. Toch willen we kijken welke standaardvoorzieningen er zijn en deze gelijktrekken. Daarom hebben we bijvoorbeeld nu geregeld dat toegekende toetsvoorzieningen centraal worden geadministreerd. In een dergelijk grote organisatie als de HvA merk ik dat het goed werkt als je mensen, die verantwoordelijk voor een thema zijn, betrekt bij je vraag of probleem. Ik zou iedereen willen meegeven: praat goed met je collega’s.

” Er zijn veel veronderstellingen wat de ander doet, maar vragen helpt om er echt inzicht in te krijgen ” – Matthijs Eijgelshoven

Toegankelijk onderwijs

Mijn ideaalbeeld van inclusief onderwijs draait om toegankelijkheid. Zo kan het onderwijs een heel diverse groep studenten bedienen. Onderwijs waar iedereen welkom is en zich veilig voelt. Waar iedereen keuzes kan maken om dat onderwijs op de persoonlijke situatie aan te passen, waarbij de middelen die we hebben dit ook faciliteren.

Digitale toegankelijkheid

Vijf jaar geleden zijn medewerkers vanuit Studentenzaken begonnen aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Er is een richtlijn opgesteld, er kwamen inkoopvoorwaarden en een werkgroep. De HvA heeft een centrale structuur voor het beheren en de inkoop van software en de digitale leeromgeving wordt centraal beheerd. Gezamenlijk kijken we waar we in gaan investeren.

Studiedag met studenten

Waarin we als organisatie ook samenwerken, is het leren van elkaar. Dat ging niet vanzelf, het leren aan de hand van good practices bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom organiseerden we een studiedag voor allerlei betrokkenen in alle lagen. Er waren ook studenten aanwezig die een kritisch panel vormden. Medewerkers schetsten waar ze tegenaan liepen en samen zochten we naar oplossingen op basis van de ervaring van de studenten. De studenten konden kritische feedback op de gepresenteerde oplossingen geven. Ik geloof erin dat studenten iets kunnen betekenen voor andere studenten. Daarom zeg ik altijd tegen hen: Trek je mond open en blijf dat doen, ook al is je vraag al vaak gesteld. Laat jezelf zien!”.

NB: Onder studeren met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’