Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets

Portret Technische Universiteit Eindhoven over inclusief onderwijs

Afbeelding Patricia Veling, halflang blond haar

09 augustus 2021

Hoe werken ze bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan inclusief onderwijs? Wat zijn veelvoorkomende ondersteuningsvragen en hoe gaan zij daarmee om? We vroegen het Patricia Veling, student counselor bij de TU/e.

Begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag

“Via onze website kunnen studenten met een ondersteuningsbehoefte rechtstreeks eenvoudig een afspraak maken met een studentendecaan. Ook studieadviseurs en trainers verwijzen studenten aan ons door. Ik ondersteun de studenten door bijvoorbeeld te kijken of ze een (tentamen)voorziening nodig hebben of extra studiefinanciering. Omdat we voor dit soort zaken meer informatie nodig hebben over de student, de studie en de mogelijke studievertraging, betrekken we daar soms ook de studieadviseurs en examencommissies bij. Examencommissies moeten in hun jaarverslag noteren welke voorzieningen ze hebben goedgekeurd en waarom eventueel niet. De studentendecanen werken op centraal niveau bij ESA. (Education en Student Affairs). Zij adviseren de examencommissie bij aanvragen van studenten voor tentamenvoorzieningen. Als studentendecaan sturen we studenten ook door, bijvoorbeeld concreet naar trainingen of een psycholoog. We hebben ook een Diversity Officer die over de diversiteit op de campus gaat, voor zowel medewerkers als studenten.

Aanpak draagvlak inclusiebeleid

Omdat we al jaren wisten dat ons beleid out-dated was, hebben we studeren met een functiebeperking onderdeel gemaakt van de instellingstoets. Door het betrekken van alle lagen, van managers tot uitvoerders, bij het inclusiebeleid, is er veel meer draagvlak en begrip onderling gekomen. Een concrete actie vanuit het beleidsplan, dat in 2020 is goedgekeurd door het CvB, is dat er bijvoorbeeld een verantwoordelijke is aangesteld voor het thema digitale toegankelijkheid. Ook hebben wij in 2020 de intentieverklaring VN-verdrag ondertekend.

Veelvoorkomende ondersteuningsvragen

We zien veel studenten met vormen van autisme, AD(H)D, psychische klachten of faalangststoornissen. Studenten met een functiebeperking vragen regelmatig compensatie aan vanwege de opgelopen studievertraging. Ook studenten die in een transgendertransitie zitten, komen met vragen over financiële voorzieningen, doordat ze studievertraging hebben opgelopen. Er zijn ook veel studenten met veel stress of een angststoornis. Zij ervaren druk vanuit de maatschappij, de ouders en vanuit zichzelf. Ook studenten met een visuele of auditieve beperking proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben een campus-brede licentie voor spraaksoftware, zodat we ook in deze behoefte kunnen voorzien. Een groep die we bijna niet zien, zijn de jonge studerende moeders.

Internationale studenten kampen met extra stress

De internationale studenten hebben vaak een specifieke problematiek. Veel internationale studenten ervaren veel stress en druk, vooral op financieel gebied. Ook hebben ze geen sociaal vangnet in Nederland. Ze komen naar de TU/e voor hun bachelor of master en willen die in korte tijd afronden omdat ze een hoog collegegeldtarief betalen. Ze kunnen het zich eigenlijk niet permitteren om uit te lopen. Als er toch studievertraging ontstaat dan levert dat heel veel stress op.

Werken aan herstel

Studenten die door persoonlijke omstandigheden niet of nauwelijks kunnen studeren, zijn soms beter af als ze tijdelijk stoppen met hun studie.

” Studenten met psychische klachten adviseer ik vaak om tijdelijk te stoppen met studeren om te werken aan hun herstel. ” – Patricia Veling

Of ik adviseer ze om te gaan studeren op een lager niveau, zodat ze minder druk ervaren en later alsnog kunnen doorstromen. Het is soms lastig als ze mijn advies niet willen aannemen.

Succesvol laten landen

Ik vind het niet alleen belangrijk dat de student zich tijdens ons gesprek veilig en geholpen voelt, maar ook hoe we de hulp aan de student vervolgens succesvol in de organisatie kunnen laten landen. Een advies aan de examencommissie wordt bijvoorbeeld niet altijd overgenomen. Voor sommige studenten spring ik echt in de bres, zodat de examencommissie meegaat in het goedkeuren en regelen van speciale voorzieningen. Ik raad daarom studenten aan om niet jaren te wachten met hulp vragen. Dat is soms moeilijk, dat begrijp ik. Ook docenten raad ik aan om hulp te vragen wanneer zij niet weten hoe ze een student het beste kunnen begeleiden. In dit geval de studentbegeleiders van ESA: Education en Student Affairs. Zij hebben veel nuttige kennis paraat.”

NB: Onder studeren met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’