Studeren met een chronische ziekte, vermoeidheid en angstaanvallen

Foto Juul Tromp, brildragende vrouw met kort krullend haar

21 juni 2021

Studeren met een functiebeperking is een prestatie op zich. Begrip, goede begeleiding en passende voorzieningen zijn daarbij een belangrijke factor voor het studiesucces. Juul Tromp heeft een chronische ziekte en last van vermoeidheid, depressies en angstaanvallen. Ook heeft Juul een vorm van autisme. Als eerstejaarsstudent Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam (HVA) vertelt Juul hoe het eerste studiejaar is verlopen.

Studiekeuze

“Bij het kiezen van mijn studie heb ik gekeken naar wat de school mij te bieden had. Ik zag dat het eerste jaar bestond uit drie dagen school en één dag stage. Het sprak mij aan dat ik een dag per week vrij had. Verder zag ik op de site van HVA dat er bepaalde ondersteuning was voor mensen met een functiebeperking. Maar wat dat was, stond niet vermeld. Op het inschrijfformulier had ik aangegeven dat ik een functiebeperking had. Daarom kreeg ik een intakegesprek, oftewel een ‘soft landingsgesprek’, voordat ik met mijn studie startte. Ik heb toen aangegeven dat ik ondersteuning nodig heb om mijn studie goed te kunnen volgen. Tijdens het gesprek werd toegezegd dat ik tijdens toetsen als voorziening krijg dat ik bij een paniekaanval de klas uit mag. Deze opleiding heeft geen aanwezigheidsplicht voor lessen, dus daarvoor hoefde niets geregeld te worden.

Informatievoorziening over studeren met een functiebeperking

De online informatievoorziening kan beter. Op de website is wel aangegeven dat ondersteuning beschikbaar is.

” Het is alleen zoeken bij wie je moet zijn en waar je voorzieningen moet aanvragen ” – Juul Tromp

Mijn studentendecaan begeleidt me in dat opzicht goed. Alleen moet ik lang wachten voordat een afspraak wordt ingepland.

Belemmeringen tijdens de studie en stage

Het kost mij veel energie om de studie te volgen en bijvoorbeeld opdrachten te maken. De functiebeperking heeft geen invloed gehad op mijn studievoorgang. Ik heb alle studiepunten behaald en kan door naar het volgende studiejaar. Maar dit is ook omdat ik niet goed naar mijn eigen grenzen luister en gewoon doorga terwijl dat eigenlijk niet kan. Voor mij zou het goed zijn om minder stage te lopen. Ik heb paniekaanvallen en veel angst voor stages.

Ik loop evenveel stage als de rest van de klas. Ik kreeg wel de optie om minder stage per week te lopen maar dan de stage te spreiden over een langere periode. Dat leverde mij extra paniek en stress op. Ik wilde gewoon minder stage-uren, zonder deze in te hoeven halen. Gezien mijn opleiding Sociaal Werk, is er bij de organisatie waar ik stage loop over algemeen wel begrip. Ze wisten niet van alle problematiek af. Maar ze zeiden wel dat ik moet aangeven als er iets is. Alleen dat durf ik zelf niet zo goed omdat ik geen ‘last’ wil zijn.

Ondersteuning die bijdraagt aan het studiesucces

Omdat mijn gevoel onvoorspelbaar is, is het voor mij beter om individuele opdrachten te maken in plaats van groepsopdrachten. Ik heb nu eens per half jaar een gesprek met een functiebeperking-begeleider, die betrokken is bij de opleiding. Het zou voor mij beter werken als dit frequenter plaatsvindt. Ik word wel goed begeleid door een studentendecaan. Deze is niet aan de opleiding zelf verbonden en kan toestemming geven voor bepaalde dingen zoals extra tijd voor toetsen en kan speciale verzoeken doorzetten naar de examencommissie.

Soms is er te weinig begrip en wordt er van mij verwacht dat ik doorzet. Dit werkt niet altijd voor mij. Vanuit de docenten is er wel veel begrip. Maar gezien mijn opleiding als Social Work, verwacht ik ook niet anders van deze docenten. Ik houd dezelfde begeleiders de hele studie door. Dat is wel heel prettig.

Ervaringen met afstandsonderwijs vanwege de coronapandemie

Ik heb het afstandsonderwijs als prettig ervaren. Ook omdat de reistijd nihil was. Ik miste wel het sociale aspect. Mijn voorkeur gaat uit naar een combinatie van online en fysiek onderwijs. Dat je kan kiezen. Dat zou mooi zijn. Inmiddels zijn mijn lessen voor dit studiejaar afgerond.

Mijn tips voor onderwijsprofessionals

Geef studenten met een functiebeperking meer tijd om te praten. Zodat ze gehoord worden en ze adequate ondersteuning krijgen. Verwacht niet dat een student met een functiebeperking altijd kan functioneren zoals een ‘gemiddeld’ mens.

Mijn tip voor studenten met een functiebeperking

Veel onderwijsinstellingen hebben veel voorzieningen, maar je moet er echt zelf naar zoeken en erachter komen waar je dat kan vinden. Lees je dus goed in. Daar moet je echt tijd voor nemen. Informatie over begeleiding en voorzieningen staat soms op verschillende pagina’s. Mijn functiebegeleider zei dat ik niet minder stage-uren mocht lopen. Maar later las ik dat je daar een verzoek voor kan indienen bij de examencommissie. Dit is dus iets waar ik volgend jaar mee verder. Jammer dat deze informatie je niet op voorhand wordt vertelt.

Deel ook jouw verhaal!

Ervaar jij ook belemmeringen tijdens je studie door jouw functiebeperking of extra ondersteuningsvraag? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Via onderstaande button vind je de vragenlijst als input voor jouw verhaal. Samen met jou maken wij daarvan een ervaringsverhaal met impact!

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’