Studeren met een beperking is topsport

Foto Jelle Meuwissen

22 april 2021

Studeren met een beperking betaamt topsport

Jelle Meuwissen, student aan Hogeschool Utrecht, won in 2019 de ECIO Frank Award in de categorie hogescholen. Met het gewonnen prijsbedrag organiseerde Jelle workshops voor onderwijsprofessionals en loopbaanbegeleiders, zodat zij studenten met een beperking beter kunnen begeleiden. Nu ruim een jaar later vertelt Jelle over zijn ervaringen en de impact van zijn initiatieven.

Inzichten vanuit studentperspectief voor begeleiding studenten met een ondersteuningsvraag

“Ik heb tijdens twee (online) bijeenkomsten van The Learning Network (TLN) van de HU gesproken over het Student Support Centre en inclusie. Hier waren ongeveer 50 studieloopbaanbegeleiders en leerteambegeleiders aanwezig. TLN is een netwerk van studieloopbaanbegeleiders en leerteambegeleiders voor verdieping en bijscholing, om studenten beter te ondersteunen, en meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de HU.

Student Support Center (SSC) voor studenten die vastlopen tijdens de studie

Tijdens de eerste bijeenkomst stond het SSC, vóór en dóór studenten, centraal. Wie zijn wij en wat doen wij om de inclusie binnen de HU te bevorderen? Vanwege mijn betrokkenheid bij het SSC vertelde ik de deelnemers over SSC, zoals de gratis trainingen, workshops en online supportgroepen. Het SSC bestaat sinds juni 2019 en is opgericht vanuit het HUGS (HU Gemeenschapsgelden). Extra geld dat vrij kwam vanuit het Rijk, vanwege de afschaffing van de studiefinanciering. Hiermee is het SSC opgericht.
In september 2019 ben ik aangehaakt als stagiair. In september 2020 als student-assistent en nu ben ik vooral betrokken bij de back office en ben ik trainer bij het SSC.

De deelnemers ervoeren met ‘proeverijen’ hoe het is om een training te volgen met een ondersteuningsvraag. Deze drie proeverijen waren: Mindfulness, Leren moet je leren (efficiënt en effectief studeren) en Stress Less: (het omgaan met (studie)stress en werkdruk voor studenten). De reacties waren positief en veel deelnemers bedankten de studenten voor hun openheid, inzichten en levendige voorbeelden. TLN wil verder in gesprek over de aanpak rondom inclusie binnen de HU.

Cultuuromslag, hoe pak je dat aan?

De HU is daar al goed in op weg, maar dat kan nog beter. Verschillende SLB’ers waren het erover eens dat met zelf het goede voorbeeld te geven, je de cultuuromslag kan maken, zoals:

  • Deelname van SLB’ers en begeleiders aan TLN-bijeenkomsten.
  • Regelmatig inchecken bij studenten en vragen hoe het met ze gaat.
  • Nagaan of de hulp nog passend is. En daarin niet de vraag centraal stellen: “Wat heb je?” maar “Wat heb je nodig?”
  • SLB’ers en leerteambegeleiders die niet aanwezig zijn, later informeren over de gedeelde kennis en tips.
  • Maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte, met de volgende stappen:
  1. Zorg dat je de studenten met een ondersteuningsvraag in beeld hebt aan het begin van een collegejaar.
  2. Ga vervolgens in gesprek over de behoeften van de student.
  3. Bekijk daarna sámen hoe je als begeleider (SLB’er) en student daaraan kunt werken, zodat deze student eenvoudiger zijn of haar studie kan doorlopen.

Bijeenkomst met geïnterviewde ervaringsdeskundigen over inclusiever onderwijs

In de tweede bijeenkomst ben ik geïnterviewd, samen met een aantal andere studenten met een ondersteuningsvraag, rondom cases die we vooraf hadden ingediend. Centraal stond: Wat verstaan we onder inclusie?; Wat is daarbij belangrijk?; Hoe kan HU nog inclusiever worden? Vervolgens gingen we in groepen uiteen, waar ingegaan werd op het aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte.

Tijdens de break-outsessies werd het de SLB-ers en leerteambegeleiders eens te meer duidelijk dat het studeren met een beperking topsport betaamt.

Waarom maatwerk helpt

Mij werd gevraagd waarom de aanpak van mijn SLB-er voor mij zo goed heeft gewerkt. Ik benadrukte dat maatwerk van belang is en daarbij sámen met de student te kijken naar wat hij of zij nodig heeft.

De gedane tips uit deze bijeenkomst zijn:

  • blijf checken of de studentondersteuning passend is.
  • een outreachende benadering waarmee studenten zich gehoord en gezien voelen. Doe dit met regelmaat, want als de student geen belemmeringen ervaart, heb je het wél gevraagd als professional en zal een student zich gehoord voelen en de volgende keer dit (eerder) aangeven, zodat je samen kunt werken aan passende ondersteuning.

De impact van het winnen van de ECIO Frank Award

Het winnen van de award geeft me een gevoel van trots en heeft verschillende deuren voor mij geopend, zoals verschillende artikelen en podcasts. Maar ook mogelijkheden om op hoger niveau mee te praten over het belang van inclusie en wat ik daarin belangrijk vind. Mede dankzij het winnen van de award, studeer ik in juni af met het certificaat: “Leading Professional” via het HONOURS-traject. Ik ben er door het winnen van de award nog meer achter gekomen dat ik in mijn professionele leven het belang van inclusie verder wil uitdragen. Temeer omdat het uitdragen daarvan – juist door mijn beperking – een kwaliteit kan zijn. Zo treed ik in september in dienst als medewerker en coördinator ervaringsdeskundigheid in dienst van het SSC.”  

ECIO Frank Awardverkiezing 2021

Binnenkort starten we met de verkiezing van de ECIO Frank Award 2021. Houd voor updates de website en sociale media in de gaten. Heb je hierover al vragen? Laat het ons weten!

Deel ook jouw verhaal!

Ervaar jij ook belemmeringen tijdens je studie door jouw functiebeperking of extra ondersteuningsvraag?
Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Via onderstaande button vind je de vragenlijst als input voor jouw verhaal. Samen met jou maken wij daarvan een ervaringsverhaal met impact!

Gerelateerde items

Winnaar ECIO-Frank Award 2020 realiseert inclusieve videoboodschap met prijzengeld

Ongekende toeloop op buddyprogramma voor studeren met een functiebeperking

Minister reikt ECIO Frank Award uit aan studenten met top-idee voor inclusiever onderwijs

Jury aan de slag met inzendingen ECIO Frank Award Verkiezing 2020

Buddyprogramma met individuele begeleiding van studenten met een functiebeperking

Professionaliseringsworkshop voor betere begeleiding van studenten met een beperking