Studeren met autisme en ADD heeft meer impact dan je denkt

Ervaringsverhaal petra over autisme en add

15 mei 2020

Petra Gibbons heeft autisme en ADD (Attention Deficit Disorder). Petra vertelt over haar belemmeringen tijdens haar studiekeuze, haar studie, afstuderen en stage. Een verhaal met do’s en dont’s voor zowel studenten met een ondersteuningsbehoefte als professionals die deze studenten tijdens hun studieproces begeleiden.

Betere communicatie tussen onderwijsprofessionals

“Voordat ik startte met mijn bacheloropleiding Psychologie heb ik mijn beperking aangegeven. Ik kreeg hierdoor extra tijd om opdrachten in te leveren en mocht ik afwijken van mijn aanwezigheidsplicht. Omdat ik soms moeilijk kon schakelen tussen twee deadlines in eenzelfde week, hielp mij dit enorm. Ik kon met deze extra voorzieningen focussen op een ding tegelijk. Wat mij wel bemoeilijkte was dat andere docenten niet op de hoogte waren van mijn belemmeringen. Ik moest hen steeds overtuigen van mijn recht op vrijstellingen. Dit was zwaar. Het doet iets met je zelfbeeld en eigenwaarde. Het zou beter zijn wanneer alle docenten op de hoogte waren van mijn belemmering én dat ze weten wat de voorzieningen zijn waar ik recht op had.”

Gesprekken met verschillende experts voor beter beeld op passende studiekeuze

“Je talenten en interesses zijn uniek, je beperking is uniek en ook iedere opleiding en onderwijsinstelling is uniek. Eén expert, die mij over dit alles kon adviseren, was er niet. Mijn ervaring is dan ook om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te gaan. Na overleg met een psychotherapeut van de GGZ en een programmacoördinator van mijn opleiding, besloot ik af te zien van mijn wens om de masteropleiding Klinische psychologie te volgen. Ik kreeg helaas geen antwoord op de vraag, wat dan wel bij mij zou passen. Uiteindelijk koos ik voor de masteropleiding Klinische neuropsychologie bij de VU. Qua schoolkeuze heb ik gekeken naar hoe de begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag is georganiseerd. Zekerheid voor de juiste studiekeuze is er niet, maar dat geldt voor iedereen.”

Minder stress door extra begeleiding

“Na het aangeven van mijn belemmering, adviseerde een studieadviseur mij over de beschikbare extra voorzieningen voor studenten met ASS/AD(H). Ik nam deel aan de wekelijkse studiebegeleiding en training voor efficiënt studeren/studeren met faalangst. Om rustig te werken zonder tijdsdruk, mocht ik gebruikmaken van computerlokalen op andere tijden. Vanaf de eerste week kon ik al mijn zorgen en knelpunten laagdrempelig bespreken met mijn vaste begeleider. Dat scheelde een hoop stress!”

Opname van hoorcolleges is een must

“Vanwege mijn aandachtsprobleem, was ik niet in staat om hoorcolleges te volgen. Via Blackboard en de PowerPointpresentaties kon ik de lesstof tot mij nemen. Echter werd tijdens toetsing ook ingegaan op kennis die mondeling tijdens colleges werd gegeven. Hierdoor miste ik veel informatie. Het zou voor mij beter zijn geweest wanneer alle colleges standaard worden opgenomen.”

Goede begeleiding door de juiste professionals

“Tijdens mijn hele studie werd ik wekelijks begeleid door een vaste studiebegeleider. Zij was goed op de hoogte van de mogelijkheden en belemmeringen van ASS en AD(H)D en signaleerde mijn problemen tijdig. We hadden zowel face-to-face, telefonisch als via WhatsApp contact. Dit werkte voor mij drempelverlagend. Het is erg belangrijk om zicht te houden op de conditie van een kwetsbare student. Omdat zij goed wist welke taken bij wie thuishoren, werd ik ook doorverwezen naar andere specialisten. Ik werd begeleid door een studieadviseur, een decaan, een studentpsycholoog en door een eigen therapeut van de GGZ. Een goede begeleiding door de juiste professionals is erg belangrijk.”

Breng jezelf niet in de problemen en geef je belemmeringen aan

“Zowel tijdens mijn afstuderen en mijn stage had ik mijn begeleiders niet vooraf geïnformeerd over mijn belemmeringen. Bij het afstuderen had ik vooral moeite met het plannen en het nemen van eigen initiatieven, waardoor mijn scriptie maanden uitliep. Tijdens mijn stage was vier hele dagen werken niet haalbaar en wisselende werktijden/dagen was voor mij te verwarrend. Ook de contactmomenten met onbekenden waren erg stressvol. Na anderhalve maand moest ik stoppen met mijn stage. Voor een goede ondersteuning en begrip is het belangrijk wanneer begeleiders bekend zijn met Autisme en ADD.”

Hoe meer focus, des te groter de kans van slagen

“Levensgebeurtenissen zoals verhuizing, relatieproblemen, een bijbaan, ziekte van naasten enzovoort, is voor iedereen ingrijpend. Maar voor mensen met autisme, AD(H)D of andere psychische problemen kan dit het einde van hun studie betekenen. Ik werd zwanger tijdens het tweede jaar van mijn bachelor en mijn schoonvader stierf door alvleesklierkanker. Niet alles is te voorzien en te voorkomen. Als je de kans op studiesucces wilt vergroten, zorg er dan voor dat je geen andere belangrijke taken/plichten hebt. Zo beperk je de afleidingen en kun je je beter focussen op je studie.”

Petra Gibbons is een pseudoniem, haar echte naam is bij de redactie bekend.

Deel ook jouw verhaal!

Ervaar jij ook belemmeringen tijdens je studie door jouw functiebeperking of ondersteuningsbehoefte? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal.