Studentenwelzijn voor persoonlijk leiderschap en zelfsturing van de student

Afbeelding Eva Gobits, lachende vrouw met lang haar en een spijkerblouse aan

09 juni 2021

Als studentendecaan bij Fontys Hogescholen werkt Eva Gobits aan studentenwelzijn voor alle studenten. Fontys erkent dat bepaalde studenten meer aandacht, ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Daarom werd een actieplan Studentenwelzijn opgesteld. Het doel? Persoonlijk leiderschap en zelfsturing van de student.

“Mijn dienstverlening is gericht op de student, met één-op-één-gesprekken of het geven van trainingen. Daarnaast proberen wij ons steeds meer te richten op het verstevigen van de eerste lijn. Binnen het actieplan Studentenwelzijn is één van de aandachtspunten het vergroten van de handelingsbekwaamheid van Fontys-medewerkers in de directe omgeving van de student met aandacht voor inclusie en bijzondere doelgroepen. Zo is er een professionaliseringsaanbod op het gebied van studentcoaching en studentenwelzijn voor coaches. Denk aan trainingen coachende gespreksvoering voor docenten en slb’ers en  verdiepende modules op het gebied van studentenwelzijn zoals persoonlijk leiderschap stimuleren, het leren van stellen van grenzen en het begeleiden van studenten met psychische klachten. Door de kennis van de docenten en slb’ers te versterken en door hen te trainen en te coachen, kunnen studenten binnen de opleiding al beter ondersteund worden. Hierdoor kunnen ‘problemen’ eerder gesignaleerd en aangepakt worden waardoor we eerder kunnen aansluiten bij de individuele behoefte van de student.

Kansen tijdens coronacrisis

De meest voorkomende ondersteuningsvragen die ik krijg, zijn problemen met overzicht houden en plannen. En de balans tussen belastbaarheid en belasting komt vaak aan bod. Tijdens de coronacrisis zie ik dat voor chronisch zieken dit vaak juist kansen biedt. Ze volgen online lessen wanneer het henzelf uitkomt en ‘verspillen’ geen energie aan reizen. Tegelijk merk ik dat het voor studenten met bijvoorbeeld autisme of adhd juist extra problemen geeft. Uitstelgedrag ligt op de loer. Zij raken het overzicht kwijt en hebben moeite met het maken en vooral naleven van een planning. Als er studenten komen die ik niet kan helpen, probeer ik altijd samen met de student te kijken naar wie ik kan doorverwijzen. Of we bespreken wat de student of ik nodig hebben om een stap in de goede richting te kunnen zetten. Is het nodig, dan betrek ik collega’s erbij. En soms breng ik geanonimiseerd een casus in bij decanen van andere hogescholen om op die manier van en met elkaar te leren.

Authentiek zijn

Ik heb niet één recept van wat wel of niet werkt. Elke student is anders, dus iets wat voor de ene persoon prettig is, kan bij een andere student juist niet werken. Ik vind het daarom belangrijk om goed naar de student te luisteren en vragen te stellen, om echt en authentiek te zijn.

” Als ik inschat dat het voor de student ‘werkt’, probeer ik humor in te zetten. Het is vaak allemaal al zwaar en moeilijk genoeg voor een student. Even samen kunnen lachen kan dan wat druk van de ketel halen. ” – Eva Gobits

Maar alleen als de student daar voor openstaat. Het laatste wat ik immers wil, is dat de student het gevoel heeft dat ik het probleem bagatelliseer of dat ik hem of haar niet serieus neem.

Van elkaar leren

Mijn ideaalbeeld voor inclusief onderwijs is dat onderlinge verschillen niet meer relevant zijn; iedereen krijgt gelijke kansen en mogelijkheden en er zijn geen aanpassingen meer nodig voor individuele studenten. En zijn er toch aanpassingen nodig, dan moet er iemand klaarstaan die meekijkt. Aan studenten wil ik meegeven om vooral ook proberen te kijken naar wat er wel goed gaat, in plaats van wat er niet kan. En: durf om hulp te vragen! Mijn tip voor collega’s? Veroordeel niet, kijk open naar de student en stel vragen. Denk in mogelijkheden en oplossingen. Probeer vooral niet te denken dat je zelf alle wijsheid in pacht hebt. Mijn insteek is juist dat je als professional niet alleen iets aan de student wilt leren. Jij kunt ook veel van de student leren!”

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’