Professionaliseringsslag digitaal toegankelijk onderwijs | Hogeschool Utrecht

29 oktober 2020

Digitale toegankelijkheid maakt voor een grote groep studenten het verschil om wel of niet te kunnen studeren en hun studie op tijd te kunnen afronden. Ruim 30% van de studenten heeft een functiebeperking en 10% van de studenten ervaart hierdoor belemmeringen. Hogeschool Utrecht maakt werk van digitale toegankelijkheid en ECIO ondersteunt hierbij.

Online training digitale toegankelijkheid

ECIO organiseerde op 6 en 7 oktober 2020 een online training over digitale toegankelijkheid in het onderwijs. Medewerkers uit diverse onderdelen van de organisatie deden mee; van studentendecanen en docenten, tot webredacteuren, marketing & communicatie en informatiespecialisten bibliotheek. Tijdens de training zijn de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid voor onder andere de onderwijssystemen, de interne en externe websites en online lesmaterialen zoals Word- en pdf-documenten behandeld.
Een blinde student en medewerker demonstreerden het gebruik van voorleessoftware om de digitale informatie eigen te maken. De deelnemers kregen hiermee inzicht in de ervaren belemmeringen. Het werd direct duidelijk tot welke chaos een niet goede toegankelijkheid leidt.

Ik was aan het einde van de training erg enthousiast, met name na de praktische demonstratie, en zou graag de training ook voor het hele team studentendecanen willen organiseren

Michiel van den Anker (HU)

Zicht op belemmeringen tijdens de sleutelmomenten van het studieproces

Om zicht te krijgen op de belemmeringen, die studenten met een ondersteuningsvraag ervaren, organiseerde ECIO eerder ook procesworkshops voor onderwijsprofessionals en studenten van Hogeschool Utrecht. Er werden diepgaande discussies gevoerd over de verschillende sleutelmomenten en werd onder meer ingegaan op de procesdoelen, de risico’s, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Met een actielijst en het benoemen van een actie-eigenaar zijn ook de knelpunten en degenen die hierbij betrokken moeten worden per sleutelmoment in kaart gebracht.

Meer informatie

Wil je met je onderwijsinstelling ook stappen zetten in het verder professionaliseren van digitaal onderwijs en optimale inrichting van de studentprocessen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Gerelateerde items

Handreiking | Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan?

Behoud online onderwijs belangrijk voor studenten met een functiebeperking

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking